Genom olika undersökningar och analyser försöker medierna påverka valresultat. Man hänvisar till gallupar och viktade resultat, varför man manipulativt kommer fram till hur valresultatet blir, och vilka som bör bilda landskapsregering.

Om man förhåller sig sakligt till opinionsundersökningar och det slutliga valresultatet så bör väljarnas röst respekteras. De som går framåt i valet skall bilda regering, de som förlorat mandat har inte väljarnas förtroende i lika hög grad som tidigare.

Men journalister har ju också politiska åsikter. Och de vill att det egna partiet ska plocka väljarnas röster. Men att de använder sig av sin framskjutna plats som journalister för att bedriva politisk propaganda är ganska osmakligt.

Men då det finns cirka 2.000 väljare som ännu inte bestämt sig hur de ska rösta, så kan inte mediefolket låta bli försöka få dem alla att rösta ”rätt”, och alla vill ju rösta på en vinnare.

Runa Lisa Jansson (Ob)

Ålandstidningens politiska redaktör Jonas Bladh svarar:

Att medier publicerar opinionsmätningar, speciellt inför val, kan knappast komma som en överraskning för Runa Lina Jansson. Detta är ett sätt att mäta hur valvindarna blåser.

Resultatet av Ålandstidningens valpejling baseras på 308 röster från väljare på Åland, och har sedan viktats av Edvard Johansson, biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Hur detta går till finns utförligt och transparent beskrivet i en anslutande artikel i tidningen. Om detta anses vara att manipulera får man nog konstatera att gränserna för manipulation sätts tämligen tajt.

Att vi sedan, journalistiskt, drar slutsatser av opinionsmätningen hör till vårt uppdrag. Vi ska granska politiken, kandidaterna – men också hur opinionsläget förändras. Och utifrån den mandatfördelning som pejlingen ger faller det sig naturligt att också spekulera kring hur en kommande landskapsregering kan komma att se ut.

Jag kan tycka att det är betydligt mer problematiskt att en lagtingskandidat vill bestämma vad fria medier ska eller inte inte publicera, än att delge de åländska väljarna resultatet av Ålandstidningens valpejling.

Åland behöver en biogasanläggning av flera orsaker. Åland behöver även fler företag och vi måste vara rädda om våra entreprenörer.

Med tanke på kritiken mot landskapsregeringens beslut att välja att finansiera en biogasanläggning vid Svinryggens deponi framom Ålandskomposten är det viktigt att notera följande fakta:

Gratulerar till din valvinst. Som skärgårdsbo är jag en aning oroad över ditt tillträde efter jag läst vad du slänger ur dig angående en levande skärgård.

För åtta år sedan satt jag i Strasbourg och åt en middag med Oriol Junqueras. I veckan dömdes han av den spanska högsta domstolen till 13 års fängelse för uppvigling.

Det regnade hela söndagen, med korta mellanrum. Många fann ändå vägen till valbåsen runt om i landskapet Åland.

Även om den förra landskapsregeringen levererade en mängd reformer med bland annat grundskollag, socialvårdslagar, kommunreformlag och inledde reformeringen av skärgårdstrafiken efter decennier av diskussioner, så återstår mycket.

Varför investera hundratals miljoner i infrastruktur i skärgården? Det innebär svår miljöbelastning och eventuella driftsbesparingar äts upp av kapitalkostnaderna.

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Fler insändare