Genom olika undersökningar och analyser försöker medierna påverka valresultat. Man hänvisar till gallupar och viktade resultat, varför man manipulativt kommer fram till hur valresultatet blir, och vilka som bör bilda landskapsregering.

Om man förhåller sig sakligt till opinionsundersökningar och det slutliga valresultatet så bör väljarnas röst respekteras. De som går framåt i valet skall bilda regering, de som förlorat mandat har inte väljarnas förtroende i lika hög grad som tidigare.

Men journalister har ju också politiska åsikter. Och de vill att det egna partiet ska plocka väljarnas röster. Men att de använder sig av sin framskjutna plats som journalister för att bedriva politisk propaganda är ganska osmakligt.

Men då det finns cirka 2.000 väljare som ännu inte bestämt sig hur de ska rösta, så kan inte mediefolket låta bli försöka få dem alla att rösta ”rätt”, och alla vill ju rösta på en vinnare.

Runa Lisa Jansson (Ob)

Ålandstidningens politiska redaktör Jonas Bladh svarar:

Att medier publicerar opinionsmätningar, speciellt inför val, kan knappast komma som en överraskning för Runa Lina Jansson. Detta är ett sätt att mäta hur valvindarna blåser.

Resultatet av Ålandstidningens valpejling baseras på 308 röster från väljare på Åland, och har sedan viktats av Edvard Johansson, biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Hur detta går till finns utförligt och transparent beskrivet i en anslutande artikel i tidningen. Om detta anses vara att manipulera får man nog konstatera att gränserna för manipulation sätts tämligen tajt.

Att vi sedan, journalistiskt, drar slutsatser av opinionsmätningen hör till vårt uppdrag. Vi ska granska politiken, kandidaterna – men också hur opinionsläget förändras. Och utifrån den mandatfördelning som pejlingen ger faller det sig naturligt att också spekulera kring hur en kommande landskapsregering kan komma att se ut.

Jag kan tycka att det är betydligt mer problematiskt att en lagtingskandidat vill bestämma vad fria medier ska eller inte inte publicera, än att delge de åländska väljarna resultatet av Ålandstidningens valpejling.

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare