Hur ska Åland se ut när vi kommer ut på andra sidan covid 19-pandemin, som har slagit så hårt mot alla tänkbara grenar av samhället? Vad är viktigt att stöda, vad vill vi ha kvar och vad vill vi kanske förändra?

Det ska sägas med en gång – det är inte lätt att göra rätt. Både den åländska och den finländska regeringen har i krisens akuta skede stått för trygghet, tydlighet och handlingskraft, och det ska de ha all heder för, även med förbehållet att allt som i en hast beslöts inte blev rätt eller träffade målet.

Nu är vi dock i nästa fas, där en ekonomisk kris ska hanteras på bästa sätt, och där alla krafter behöver sättas på att upprätthålla det goda välfärdssamhället och de starka demokratiska strukturer som ska bära framåt.

En av de alldeles livsviktiga delarna av en sund och livskraftig demokrati är en fri press och en mångfald på mediamarknaden.

Pandemin har slagit mycket hårt mot mediavärlden, särskilt mot dagstidningar som lever på annonsering av varor och tjänster som under krisen inte gått att köpa, eller som människor i arbetslöshet inte har råd med. På Åland har vi haft en alldeles unik och fantastisk mediamångfald med tidningar som under åratal klarat sig utan samhällsstöd, men nu står inför stora svårigheter.

I Finland anslog kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) 5 miljoner euro i corona-stöd till massmedier. Enligt uppgift från Kommunikationsministeriet ska fördelningen av dem även komma Åland till del, men det dröjer in på hösten innan riksdagen behandlat förslaget. Man diskuterar också ett förnyat presstöd enligt norsk och svensk modell, för att garantera press- och yttrandefrihet och en mångfald på marknaden.

Om det blir verklighet är det en oerhört viktig fråga för vår åländska regering att följa upp att stödet utformas så att också de åländska tidningarna inkluderas, eller att, om det faller inom åländsk lagstiftningsbehörighet, ta fram motsvarande lagstiftning för Åland.

Den åländska offentliga debatten är erkänt livlig och frispråkig, och den åländska allmänheten väl informerad om sitt samhälle. Det vore en stor försämring och ett fattigdomstecken om Åland genom pandemin miste en näst intill unik mediamångfald.Tappa inte den här bollen!

Nina Fellman (S)

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare