Finns det inget annat än corona som har någonsom helst betydelse i världen?

Så här längtså finns det tydligen 219.332 bekräftade fall av corona globalt, med 8.969 dödsfall.

Vidare säger epidemiologernaatt en stor del av de smittade inte har några symptom alls. Av dem som har symptom har den övervägande delen mycket lätta symptom och endast ett fåtal blir allvarligtsjuka. Till sist har de som dött utan undantag haft bakomliggande sjukdomar.

Kanske det vore på sin plats att även titta på och jämföra med den ”vanliga” influensan som enligt den amerikanska myndigheten CDC skördade någonstans mellan 291.000 och 646.000 liv under 2019. Dock verkar det inte bekymmranämnvärt, den är ju inte ”i ropet” eftersom den förmodligen funnits sedan stenåldern.

Sedan kan man ju hävda att det finns vaccin emotden, men man ska komma ihåg att det årliga vaccinet vanligen är en cocktail av de tre vanligaste influencavirusenfrån föregående år, och därmed att betrakta som ”stolpe in” i bästa fall.

Man borde kanske fråga sig om man ska ödelägga hela världsekonomin för denna i sammanhangetrelativt ofarliga åkomma?

Det får mig osökt att tänka på sagan om kejsarens nya kläder, där coronan skulle vara klädseln.

”Lothbrock”

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Fler insändare