Allmänt taget är Mariehamn en vacker och välskött stad med ett lugn och en trygghet. Ekonomin har förbättrats och skatterna kan justeras ner.

Vår första prioritet är äldrevården och bostadssituationen i centrum för äldre personer.

Vi stöder miljöarbetet, men kan inte påverka klimatet, så detta bör nedprioriteras. Det är inte klokt att en nämnd överskider sin budget för att köpa en elbil. Det är inte kärnverksamheten!

I skolorna ska man inte öka klimatångesten utan tvärtom ge eleverna en kunskapsbaserad syn på klimatet och människans inverkan.

Vi stöder självfallet jämställdhet och allas rätt till kärlek, men vi anser att om föreningar av politisk art, som exempelvis Regnbågsfyren och Feministparaplyet, besöker skolorna så måste deltagandet vara frivilligt.

Stadens flyktingavtal ska omförhandlas för att kanske helt övergå till att hjälpa flyktingar på annat sätt. Bättre för alla parter? Vi vet nu att kostnaderna ibland kan bli orimligt höga.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Johan Andersson (ÅLD)

Raivo Ibus (ÅLD)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare