Allmänt taget är Mariehamn en vacker och välskött stad med ett lugn och en trygghet. Ekonomin har förbättrats och skatterna kan justeras ner.

Vår första prioritet är äldrevården och bostadssituationen i centrum för äldre personer.

Vi stöder miljöarbetet, men kan inte påverka klimatet, så detta bör nedprioriteras. Det är inte klokt att en nämnd överskider sin budget för att köpa en elbil. Det är inte kärnverksamheten!

I skolorna ska man inte öka klimatångesten utan tvärtom ge eleverna en kunskapsbaserad syn på klimatet och människans inverkan.

Vi stöder självfallet jämställdhet och allas rätt till kärlek, men vi anser att om föreningar av politisk art, som exempelvis Regnbågsfyren och Feministparaplyet, besöker skolorna så måste deltagandet vara frivilligt.

Stadens flyktingavtal ska omförhandlas för att kanske helt övergå till att hjälpa flyktingar på annat sätt. Bättre för alla parter? Vi vet nu att kostnaderna ibland kan bli orimligt höga.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Johan Andersson (ÅLD)

Raivo Ibus (ÅLD)

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Fler insändare