Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Men min glädje över vad som föreföll vara en bra reform har nu bytts till besvikelse. Lagen om KST säger att en majoritet av medlemskommunerna (som är alla Ålands 16 kommuner) kan besluta om hur KST ska se ut, skötas och finansieras. Samlar sig Ålands minsta kommuner till en majoritet i KST-styrningen betyder det att kommuner med så lite som 13 procent av Ålands befolkningsunderlag styr hur hela Ålands socialservice ser ut.

Detta har redan visat sig få en allvarlig effekt. Alla kommuner var tidigare överens om att finansieringen av KST ska baseras på respektive kommuns invånarantal. Nu har det tagits beslut om att den i stället ska baseras på invånarantal i kombination med skattekraft. Den enda kommun som motsatte sig detta var Mariehamn.

Det finns redan ett verktyg för att kompensera små kommuners bristande skattekraft och det är landskapsandelarna. Det är inte en bra lösning att bygga ytterligare ett system för detta.

Detta beslut visar tydligt att Mariehamn nu riskerar att få sin socialservice nedmonterad till en nivå som små kommuner med små ekonomier kan klara av.

Detta är orimligt och oacceptabelt. Lagen om KST måste i detta avseende snarast ändras.

Jag kommer att strida för detta.

Jonny Andersen (Lib)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare