Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Men min glädje över vad som föreföll vara en bra reform har nu bytts till besvikelse. Lagen om KST säger att en majoritet av medlemskommunerna (som är alla Ålands 16 kommuner) kan besluta om hur KST ska se ut, skötas och finansieras. Samlar sig Ålands minsta kommuner till en majoritet i KST-styrningen betyder det att kommuner med så lite som 13 procent av Ålands befolkningsunderlag styr hur hela Ålands socialservice ser ut.

Detta har redan visat sig få en allvarlig effekt. Alla kommuner var tidigare överens om att finansieringen av KST ska baseras på respektive kommuns invånarantal. Nu har det tagits beslut om att den i stället ska baseras på invånarantal i kombination med skattekraft. Den enda kommun som motsatte sig detta var Mariehamn.

Det finns redan ett verktyg för att kompensera små kommuners bristande skattekraft och det är landskapsandelarna. Det är inte en bra lösning att bygga ytterligare ett system för detta.

Detta beslut visar tydligt att Mariehamn nu riskerar att få sin socialservice nedmonterad till en nivå som små kommuner med små ekonomier kan klara av.

Detta är orimligt och oacceptabelt. Lagen om KST måste i detta avseende snarast ändras.

Jag kommer att strida för detta.

Jonny Andersen (Lib)

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare