Ofta hör jag mina politiska kolleger påstå att det inte händer något i staden och att vi måste få fart på centrum. Det påståendet håller inte streck. Om man tänker efter händer det faktiskt en hel del. Däremot finns det en par fastighetsägare som ganska högljutt klagar över att de inte får göra som de vill. Trots dessa klagomål så utvecklas Mariehamn i en positiv riktning.

Den lyckade ombyggnaden av Magazintomten får nu sin fortsättning söderut längs Torggatan. Det är en spännande lösning som kommer att både försköna stadsbilden och öka trivseln i stadens absoluta centrum. På granntomten har ägaren planer på att bygga till och om posthuset. Om detta förverkligas kommer stadsbilden att ytterligare förbättras. Varje estetisk förbättring av staden ökar trivseln. VI människor är känsliga för den miljö vi dagligen lever i. Om den är vacker och unik får den oss att känna oss hemma och vår identitet som mariehamnare växer sig stark.

Ömsen bygger ihop sina hus på Köpmansgatan och Nordens institut får nygamla lokaler intill Visit Åland. Detta kommer att öka Storagatans värde både för oss stadsbor och för besökare som tar sig från Västerhamn till stadens centrum längs Storagatan. Nu gäller det för staden att snabbt få in en intressant verksamhet i Gamla Rådhuset. Storagatan i hörnet av Ålandsvägen har fått en stadsplan som möjliggör en utbyggnad av Hotell Esplanad. Utformningsplanerna som tagits fram för tomten utlovar ett verkligt fint tillskott till stadsbilden. Hoppas bygget snart kommer igång.

En verkligt god nyhet nådde oss förra veckan. I januari inleds troligen försäljningen av bostädet i ett unikt bostadsprojekt i Lotsbergets sluttning. Ett åttavåningshus med en sagolik utsikt över Ålands hav håller på att ta form. Projektchef Johnny Sid framhåller vikten av att alla bostäder ska ha havsutsikt. Än en gång är det estetiken som betonas. Skönhet i boendemiljön skänker sinnesro och trivsel.

Många andra omstruktureringar sker i staden. Detta visar att Mariehamn utvecklas. De som är villiga att samarbeta och hitta lösningar förverkligar sina investeringar och drömmar. Det är viktigt att se det fina som växer fram i staden. Det är med den goda viljan vi når resultat. Att utveckla en stad går långsamt och pågår ständigt. Arbetet blir aldrig färdigt. Därför är det viktigt att varje enskilt projekt också är en del av en större helhet som beaktar inte bara ekonomiska och tekniska faktorer utan också estetikens avgörande betydelse för människornas välbefinnande.

Barbro Sundback (S)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare