Ofta hör jag mina politiska kolleger påstå att det inte händer något i staden och att vi måste få fart på centrum. Det påståendet håller inte streck. Om man tänker efter händer det faktiskt en hel del. Däremot finns det en par fastighetsägare som ganska högljutt klagar över att de inte får göra som de vill. Trots dessa klagomål så utvecklas Mariehamn i en positiv riktning.

Den lyckade ombyggnaden av Magazintomten får nu sin fortsättning söderut längs Torggatan. Det är en spännande lösning som kommer att både försköna stadsbilden och öka trivseln i stadens absoluta centrum. På granntomten har ägaren planer på att bygga till och om posthuset. Om detta förverkligas kommer stadsbilden att ytterligare förbättras. Varje estetisk förbättring av staden ökar trivseln. VI människor är känsliga för den miljö vi dagligen lever i. Om den är vacker och unik får den oss att känna oss hemma och vår identitet som mariehamnare växer sig stark.

Ömsen bygger ihop sina hus på Köpmansgatan och Nordens institut får nygamla lokaler intill Visit Åland. Detta kommer att öka Storagatans värde både för oss stadsbor och för besökare som tar sig från Västerhamn till stadens centrum längs Storagatan. Nu gäller det för staden att snabbt få in en intressant verksamhet i Gamla Rådhuset. Storagatan i hörnet av Ålandsvägen har fått en stadsplan som möjliggör en utbyggnad av Hotell Esplanad. Utformningsplanerna som tagits fram för tomten utlovar ett verkligt fint tillskott till stadsbilden. Hoppas bygget snart kommer igång.

En verkligt god nyhet nådde oss förra veckan. I januari inleds troligen försäljningen av bostädet i ett unikt bostadsprojekt i Lotsbergets sluttning. Ett åttavåningshus med en sagolik utsikt över Ålands hav håller på att ta form. Projektchef Johnny Sid framhåller vikten av att alla bostäder ska ha havsutsikt. Än en gång är det estetiken som betonas. Skönhet i boendemiljön skänker sinnesro och trivsel.

Många andra omstruktureringar sker i staden. Detta visar att Mariehamn utvecklas. De som är villiga att samarbeta och hitta lösningar förverkligar sina investeringar och drömmar. Det är viktigt att se det fina som växer fram i staden. Det är med den goda viljan vi når resultat. Att utveckla en stad går långsamt och pågår ständigt. Arbetet blir aldrig färdigt. Därför är det viktigt att varje enskilt projekt också är en del av en större helhet som beaktar inte bara ekonomiska och tekniska faktorer utan också estetikens avgörande betydelse för människornas välbefinnande.

Barbro Sundback (S)

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare