I samband med Ålands budget 2020 hade jag tre motioner med rubriken ”Främjande av hållbar energiomställning”. De handlade om gasbilar.

Den första motionen gällde ett anslag om 750.000 euro för att subventionera en konvertering av bensin- och dieselbilar till gasbilar. Subventionen föreslås till 1.500 euro per konverterad bil – ungefär hälften av kostnaden.

Den andra gällde 200.000 euro för att stödja en investering i gasstation. Den tredje motionen gäller en symbolisk konvertering av ”Åland 1” till gasbil.

Detta för att stödja en snabbare övergång från fossil biltrafik till betydligt miljövänligare. Någon vill kanske använda ordet klimatsmartare.

Under den förra lagtingsperioden fokuserade Ålands regering på att öka antalet elbilar. I Finland försäkte man däremot stödja både elbilar och gasbilar och en konvertering från fossilbilar till gasdrift. Ungefär så som jag motionerat om.

Om vi ser till effekterna på Åland har jag via fordonsmyndigheten fått fram att antalet fossilbilar och paketbilar ökade med drygt 2.000 under de senaste fyra åren. Antalet rena elbilar är i dagens läge 109. Utöver detta tillkommer några hybridbilar.

Som kuriosa kan nämnas att det nu finns 15 gasfordon, trots att det inte finns någon gasstation på Åland. Det har alltså tillkommit i runda slängar 2.000 fossilbilar och 100 elbilar under de senaste fyra åren. Den förda politiken har alltså lett till 2.000 fler fossilbilar.

Om vi skulle konvertera våra fossilbilar så kunde vi ”över en natt” kunna minska koldioxidutsläppen med en tredjedel.

Alla har kanske inte kört en gasbil, så tänkte jag kort förklara hur det fungerar. Jag äger nämligen en gasbil i Portugal sedan några år.

Folk brukar undra om man märker någon skillnad och om det syns. Svaren är nej och nej. Man märker inget och det ”syns” inte. Speciellt min bil är en konverterad bil. Någon har tagit bort reservhjulet och placerat en gastank där. Under tanklocket finns två alternativ; bensin eller gas. Det fungerar på samma sätt. Tar samma tid. Går inte att göra fel.

En gasbil startar alltid på bensin och går automatiskt går över på gas efter en halv minut. Gasen kostar cirka 60 cent per liter.

I praktiken kör man tills gasen tar slut. Motorn slår då automatiskt över på bensindrift och så småningom far man och tankar gas. Alltid full tank. Sen har man en halv tank bensin för att starta bilen med och som reservtank.

En gasbil är alltså egentligen en bifuel-bil eller bensin/CNG enligt vårt register.

När man byter till gas i stället för bensin minskar koldioxidutsläppen med en tredjedel. Andra utsläpp minskar nästan till noll. En ingenjör förklarade för mig att man kan ha en gasspis i köket, men det går inte att ha en bensinspis på grund av utsläppen.

I min vision kommer vi att klara oss flera år med en gasstation på linjen Godby-Mariehamn. Vill man enbart ha biogas är det inget problem. Prisskillnaden är mycket marginell och det går ju utmärkt att ställa det som krav för att erhålla stöd för gasstation. Gasum kan leverera biogas i morgon om så önskas.

Jag hoppas nu att det nya lagtinget kan se fördelarna med detta miljövänliga och delvis klimatsmarta alternativ.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare