De åländska tidningarna har båda på ledarplats kommenterar den socialdemokratiska valförlusten. I Nya Åland kan vi läsa om katastrofval och allt som gick fel för Socialdemokraterna.

I Ålandstidningen görs en strukturell och historisk analys av socialdemokraternas politiska inflytande. Sammanfattningen är kort och gott att alla partier är mer eller mindre socialdemokratiska eftersom de värnar den nordiska samhällsmodellen som är lika med den socialdemokratiska välfärdsstaten.

Det som ytterligare kunde anföras är att socialdemokraterna runtom i Europa möter samma bittra öde som socialdemokraterna på Åland nyligen fått uppleva.

Förklaringarna till detta är många men en genomgående trend är att radikala nationalistiska partier och rörelser av ännu mer obskyr karaktär fiskar i det stora missnöje som finns bland många väljare.

Dessa grupper är ofta värdekonservativa. De känner sig hotade av invandrare, feminister, hbtq-rörelsen och minoriteter i allmänhet. De förringar klimathotet, avskyr mångfald och vill ha bort public service. Så gott som all kriminalitet och alla sociala problem kopplas till någon eller några som är annorlunda än den traditionella vita mannen.

Man kan säga att nästa allt som högerpopulisterna anser vara av ondo är sådant som socialdemokraterna tycker är viktigt. Respekt för alla människor, allas lika rätt till välfärd, öppenhet och en fri press samt mångfald och internationellt samarbete.

Henrik Herlin visar i sin ledare på ett insiktsfullt sätt hur de borgerliga åländska partierna driver socialdemokratisk politik. Jag delar i stort hans analys. Men det är inte bara rent ideologiskt som de borgerliga partierna internaliserat socialdemokratiska värderingar och synsätt.

Den regering som kommer att tillträda har en rad frågor på sitt bord som i hög grad formats av de åländska socialdemokraterna och sedan övertagits av övriga partier. Kommunernas socialtjänst eller KST är en reform som kommer från socialdemokraterna.

Den ändring av självstyrelsens ekonomiska system som är på gång bygger i hög grad på en socialdemokratisk modell som vi kallade ”Egna pengar i börsen”. Den hyllade och prisbelönta ”Hållbarhets- och utvecklingsagendan” som ska göra Åland hållbart 2051 är ett socialdemokratiskt initiativ.

Kommunreformen har nu en laglig grund att stå på. Även om man river upp lagen försvinner inte behovet av färre kommuner. För energiförsörjningen finns en tydlig plan och en biogasanläggning är äntligen på kommande. Socialdemokraterna har verkligen krattat manegen för den nya helborgerliga regeringen. Vi väntar med spänning på leverans.

Fredrika Bredenberg raljerar om socialdemokraternas krav på allmän tandvård. Skulden för att reformen inte kommit längre borde väl ändå fördelas något mera rättvist. Allmän tandvård är en del av den nordiska välfärden i våra grannländer. Det är en skam att vi inte har samma viktiga välfärdsförmån.

I belysning av detta ska det bli spännande att se om den nya regeringen gör något åt tandvården och de reformer som är på kommande i riket. Kommer Åland att förlänga läroplikten till 18 års ålder? Kommer äldreomsorgen att garanteras tillräckligt med personal eller 0,7 vårdare per 10 klienter? Kommer den subjektiva rätten till dagvård att återställas?

För mig är detta betydligt viktigare än att hundratals miljoner satsas på monstruösa lösningar för skärgårdstrafiken. Människan i centrum, inte i tunnlar, sägs det i de flesta valprogram. Vi har fyra spännande år framför oss.

Barbro Sundback (S)

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare