De åländska tidningarna har båda på ledarplats kommenterar den socialdemokratiska valförlusten. I Nya Åland kan vi läsa om katastrofval och allt som gick fel för Socialdemokraterna.

I Ålandstidningen görs en strukturell och historisk analys av socialdemokraternas politiska inflytande. Sammanfattningen är kort och gott att alla partier är mer eller mindre socialdemokratiska eftersom de värnar den nordiska samhällsmodellen som är lika med den socialdemokratiska välfärdsstaten.

Det som ytterligare kunde anföras är att socialdemokraterna runtom i Europa möter samma bittra öde som socialdemokraterna på Åland nyligen fått uppleva.

Förklaringarna till detta är många men en genomgående trend är att radikala nationalistiska partier och rörelser av ännu mer obskyr karaktär fiskar i det stora missnöje som finns bland många väljare.

Dessa grupper är ofta värdekonservativa. De känner sig hotade av invandrare, feminister, hbtq-rörelsen och minoriteter i allmänhet. De förringar klimathotet, avskyr mångfald och vill ha bort public service. Så gott som all kriminalitet och alla sociala problem kopplas till någon eller några som är annorlunda än den traditionella vita mannen.

Man kan säga att nästa allt som högerpopulisterna anser vara av ondo är sådant som socialdemokraterna tycker är viktigt. Respekt för alla människor, allas lika rätt till välfärd, öppenhet och en fri press samt mångfald och internationellt samarbete.

Henrik Herlin visar i sin ledare på ett insiktsfullt sätt hur de borgerliga åländska partierna driver socialdemokratisk politik. Jag delar i stort hans analys. Men det är inte bara rent ideologiskt som de borgerliga partierna internaliserat socialdemokratiska värderingar och synsätt.

Den regering som kommer att tillträda har en rad frågor på sitt bord som i hög grad formats av de åländska socialdemokraterna och sedan övertagits av övriga partier. Kommunernas socialtjänst eller KST är en reform som kommer från socialdemokraterna.

Den ändring av självstyrelsens ekonomiska system som är på gång bygger i hög grad på en socialdemokratisk modell som vi kallade ”Egna pengar i börsen”. Den hyllade och prisbelönta ”Hållbarhets- och utvecklingsagendan” som ska göra Åland hållbart 2051 är ett socialdemokratiskt initiativ.

Kommunreformen har nu en laglig grund att stå på. Även om man river upp lagen försvinner inte behovet av färre kommuner. För energiförsörjningen finns en tydlig plan och en biogasanläggning är äntligen på kommande. Socialdemokraterna har verkligen krattat manegen för den nya helborgerliga regeringen. Vi väntar med spänning på leverans.

Fredrika Bredenberg raljerar om socialdemokraternas krav på allmän tandvård. Skulden för att reformen inte kommit längre borde väl ändå fördelas något mera rättvist. Allmän tandvård är en del av den nordiska välfärden i våra grannländer. Det är en skam att vi inte har samma viktiga välfärdsförmån.

I belysning av detta ska det bli spännande att se om den nya regeringen gör något åt tandvården och de reformer som är på kommande i riket. Kommer Åland att förlänga läroplikten till 18 års ålder? Kommer äldreomsorgen att garanteras tillräckligt med personal eller 0,7 vårdare per 10 klienter? Kommer den subjektiva rätten till dagvård att återställas?

För mig är detta betydligt viktigare än att hundratals miljoner satsas på monstruösa lösningar för skärgårdstrafiken. Människan i centrum, inte i tunnlar, sägs det i de flesta valprogram. Vi har fyra spännande år framför oss.

Barbro Sundback (S)

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Fler insändare