Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt. Det är uttalanden som mer bygger på slentrianmässigt byråkratpolitiskt tyckande än åsikter med fotfäste i verkligheten.

En styrelsesammansättning uppbyggd utifrån att hälften av ledamöterna måste tillsättas från de fackliga leden skapar ingen optimal grogrund gällande finansiell spetskompetens och hämmar definitivt styrelserekryteringen. Att sitta i en styrelse som ska utveckla en halv miljard euro kräver också stort engagemang. Detta har ofta brustit om man granskar senaste periodens mötesnärvaro och benägenhet att ersätta ordinarie ledamot.

Jag förundras även över styrelsens låga mötesfrekvens där börsväxlingar kan kräva veckomöten, så som nu under coronapandemin och där beslutsförheten många gånger är hotad med tanke på låg närvaro. Det är inte ansvarsfullt. Dagens modell sätter även orimlig stor press på den fondansvarige som ensam ansvarig tjänsteman.

Mina ifrågasättanden ska inte ses som kritik mot enskilda styrelsemedlemmar. Kritiken ska i stället ses som en tydlig politisk markering att Ålands pensionsfond och dess förvaltning och struktur är i stort behov av modernisering och översyn. Det som lantrådet upplever bra kan bli mycket bättre. Det som lantrådet upplever som helt kan bli avsevärt starkare. Om sedan lantrådet upplever det som ideologiskt viktigt att pensionsfonden har tre lagstadgade platser för fackrepresentanter är det en annan sak.

De 500 miljoner som pensionsfonden ansvarade över vid årsskiftet borde för alla ålänningars bästa förvaltas och hanteras tryggare och klokare än i dag. Omedelbart efter att lagtinget öppnar efter sommaruppehållet kommer jag att lämna in en åtgärdsmotion i ärendet. Att tillsätta professionella styrelser och ge dessa ändamålsenliga förutsättningar måste bli en politisk paradgren. Åland har inte råd med något annat.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Jag har följt med aktiviteten i Badhusparken på nära håll i ett halvt sekel och jag bara älskar att se hur den nu äntligen används av familjer, ungdomar, äldre, grupper, enskilda och ihop alla dagar.

Först ett tack till Henrik Herlin för en bra ledare i tisdagens tidning och till Ålands framtid för en bra insändare i samma tidning gällande Mise.

Sophanteringen i vårt hushåll på fyra personer fungerar på detta utmärkta sätt:

I en intervju med vd Dan-Erik Woivalin om Ömsens centrumsatsning finns många goda nyheter. För det första är det positivt att planeringen fortsätter.

Nu tycker jag att Sofie Dahlsten ska kliva ner från sina höga hästar och inte ge svepande och nedlåtande omdömen om mänskor hon inte vet något om, nämligen de hushåll som hittills haft endast ett sopkärl, för brännbart

Jag undrar varför inte Iltasanomat finns alls mera att köpa i Åländska affärer. Jag har frågat expediterna, men de vet inte och har sagt att många människor har frågat samma sak.

Mise har under årens lopp med all tydlighet visat sig vara en gravt överviktig koloss på lerfötter. Det påtvingade bytet av uppsamlingskärl och tömningsintervall som 800 Misekunder står inför fr.o.m. 1.11 är ytterligare ett bevis för den saken.

Med anledning av de senaste uppgifterna om Estonia och efter att ha hört Kaj Janssons uttalande i Ålands Radio, vill jag komma med några kommentarer.

Mises plan på att införa fyrfackstunnor vid varje fastighet, är inte klokt!

Får ett kyrkoråd göra som man vill? Det anser man i alla fall i Lemland Lumparlands församling. Borde inte kyrkorådets högsta prioritet vara att alltid fatta det beslut som är bäst för församlingen?

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Jag har med intresse tagit del av lagtingsledamöterna Roger Höglunds (c) och Nina Fellmans (s) debatt i tidningen om vilka sektorer som lider mest under det tung ekonomiska oket i dessa pandemitider.

Låt oss vara ärliga. Skogen runt Badhusberget är inte jätteviktig som den ser ut idag. Kanske borde staden gallrat för länge, länge sedan.

I en intervju i Nya Åland den 28 september konstaterar infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) det vi redan visste – att inget ännu gjorts för att infria vallöftet om en tunnel till Föglö, att det inte blir någon tunnel under mandatperioden

Fler insändare