Rättsläget är oklart. Många slumpartade villkor spelar in. Råkar det finnas lediga platser? Råkar den sökande just då vara en lämplig person? Det finns ingen kölista. Besluten fattas av en socialarbetare och kriterierna är inte skriftliga och offentliga. Lagstiftningen ger inte som barnomsorgslagen några subjektiva rättigheter. Man kan konstatera att rättssäkerheten för äldre som inte kan eller vill bo hemma är dålig. Så ska det inte vara i ett rättssamhälle.

Det är hög tid att alla äldreomsorger görs till lagliga rättigheter. Nu är det fråga om prövning av rättigheterna av tjänstemän med beaktande av tillbudsstående resurser. Så är det inte för barn. Alla barn har rätt till omsorger. Kommunen måste skapa dessa resurser. Så ska det också vara för äldre. Att vi nu får en äldrelag är i sig bra men den är långt ifrån någon garanti för att du och jag verkligen ska få den service och de omsorger vi är i behov av eftersom våra rättigheter ensidigt avgörs av en tjänsteman.

Valfrihet saknas inom äldreomsorgen. Många tvingas bo kvar hemma trots att de inte klarar sig eller lider av social isolering. Orsaken är förstås att de äldre blivit många, lever ännu längre och behoven av särskilt boende ökar. Det är därför ganska meningslöst när tjänstemän och politiker om och om pratar om att alla äldre ska bo hemma. Det är att slå in öppna dörrar. Problemet är vad som händer när man inte kan eller vill bo hemma. Ska man då ha rätt till ett äldreboende?

Så tycker jag. Annars blir kvarboende i hemmet ett tvång inte ett alternativ. Vi måste öka antalet platser på äldreboenden för att alla äldre ska känna sig respekterade. Det kommer att kosta. Tro inte på den politiker som säger sig jobba för äldreomsorgen och i nästa minut ska sänka stadsskatten. Det är inte bara valfläsk det är en omöjlig matematisk ekvation.

Barbro Sundback (S)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare