Torsken har blivit en viktig och attraktiv fisk att servera på den åländska tallriken och i våra restauranger. I oktober nåddes Åland av beskedet att torskfisket från 2020 blir förbjudet i hela Östersjön trots att den åländska torsken rapporteras må bra och bestånden vara goda. Beslutet är fattat av EU:s råd på förslag av kommissionen.

Nu är 2020 här och stoppet av torskfisket i Östersjön har inletts. Det här är absolut inte bra för varken den lokala fiskaren eller för mat-Åland i stort.

Det är så klart beklagligt att Finlands regering valde att inte försvara det småskaliga, kustnära fisket under förhandlingarna om torskkvoterna i EU:s råd. Det här visar hur viktigt det är att Ålands inflytande också i EU:s ministerråd stärks.

Åtgärderna för hur torskfiske hanteras borde, i detta fall, vara olika i skilda delar av Östersjön beroende på hur tillståndet för torsken rapporteras se ut. Torsken i södra Östersjön mår dåligt och därför är det givetvis bra att åtgärder vidtas.

Situationen för torsken ser däremot annorlunda ut i Ålands hav och då behöver en politik föras som är anpassad till de lokala förhållandena. Trots att det till viss del funnits resurser på plats i Bryssel har det ändå inte gått att stoppa det för mat-Åland förödande beslutet.

Det finns dock en möjlighet genom Ålands självstyrelselag att hitta undantag för ett begränsat småskaligt torskfiske. För de drabbade fiskarna och för hela mat-Åland skulle ett sådant undantag i nuläget vara mycket viktigt.

För Pub Stallhagen, som är känd för att året runt servera lokalproducerad mat, har torsken kommit att bli en viktig huvudråvara som de lokala fiskarna dagligen levererat till restaurangen. Cirka 30 procent av all fisk som serveras på Pub Stallhagen är lokalt fångad torsk och efterfrågan på lokalt fångad fisk har ökat under de senaste åren.

Torskfisket är ur flera perspektiv mycket viktigt för Åland. Nu gäller det att vi är kloka, samarbetar och använder självstyrelsen för att hitta möjligheter till undantag för Åland och att de fiskare som drabbas hårt av stoppet kan kompenseras i väntan på ett besked.

Liz Mattsson (C), lagtingsledamot

Johanna Dahlgren, Pub Stallhagen

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare