Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom. Nu fortsätter Sundback att kalla mig och andra för lögnaktiga och okunniga politiker.

Det pinsamma i det senaste utspelet från Sundback med svartmålande av andra är att det är Sundback själv som inte håller sig till sanning och får ses som okunnig politiker. Hon har påstått att discgolfbanan i Badhusparken är en miljökatastrof och att platsen inte lämpar sig för discgolf då platsen har kulturhistoriskt värde. Jag tog för givet att Sundback besvärat sig mot beslutet att ta emot discgolfbanan i Badhusparken för två år sedan när banan var uppe i Kultur och fritidsnämnden, där hon var ordförande. Hon säger i en replik 16 september i Nya Åland, att hon var för att ta emot donationen av banan men att det inte var hennes dåvarande nämnd som beslöt om placeringen. Nu har det visat sig att både i Sundbacks eget beslutsunderlag, där hon röstade för att ta emot banan samt i donationsavtalet som hon själv undertecknat, stod det att banan kommer att förläggas i Badhusparken! Sedan har man mage att påstå att andra politiker är lögnaktiga och okunniga?

Nej, Barbro Sundback jag skäms inte och jag kan stå rakryggad och sova gott. Vi kan alla ha olika åsikter om saker och ting och många gånger blir jag frustrerad på politiker som inte håller sig till ämnet, är bakåtsträvande eller som inte tänker på hur man behandlar sina medmänniskor, för man vet bäst. Jag försöker hålla mig till ämnet och det skulle aldrig falla mig in att svartmåla de som har annan åsikt.

Jag har ansett att den nytta som discgolfbanan ger med att tusentals barn, ungdomar, familjer, pensionärer och turister gratis kan ha en aktivitet mitt i stan och som ger gemenskap och frisk luft är bättre, än att man låser av ett område mitt i stan som ingen använder. Omdisponeringen av området skulle också medföra färre kastande nära grannarna det området där befintliga banan idag finns samt innebära färre kastande vid de centrala vandringslederna i dagens område. Det också bra om vi får en förening som tar hand om skötseln som avlastar Mariehamns stads tjänstemän och sparar pengar.

Jag förstår inte vart Sundback vill komma med sitt förtal, svartmålande och överdrifter? Är det bättre att lägga banan vid Baltichallen där man på riktigt måste fälla stor skogsareal med granar och tallar? Det är ett mycket större miljöavtryck hur man än vänder och vrider på frågan.

Förr hade jag stor respekt för dig Sundback. Trots att jag inte tycker att du för en bra politik eller delar dina tankar alla gånger, skulle det inte falla mig in att börja kalla dig olika nedvärderande saker, göra falska anklagelser eller försöka starta hat drev emot dig.

Björn Hägerstrand (MSM)

Infrastrukturnämnd- och stadsfullmäktigeledamot

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Fler insändare