Måste vi på Åland anamma allt dumt från Sverige fem till tio år efter att Sverige misslyckats med sina vänsterprojekt? Sverige är som stat mycket intresserad av att verka som föredöme utomlands, men totalt ointresserad av att vara föredöme hemmavid. Vänstern i Sverige framför gärna att Sverige är ett mångkulturellt inkluderande land men verkligheten är att Sverige är bland det sämsta landet i Europa på att integrera människor.

Tanken med det mångkulturella samhället är att det är mer berikande, att det gagnar alla, att flera kulturer sida vid sida leder till utveckling. Men mångkulturalismen innehåller även en stark moralisk aspekt. Genom mångkulturalismen vill man bemöta den andre i sin annanhet och inte påtvinga den andre sin kultur, sin grupps etniska identitet och värderingar. Kom också ihåg att ett samhälle som accepterar många olika kulturer inte är samma sak som ett mångkulturellt samhälle.

Här uppstår ett problem. Vi i väst ser våra idéer om exempelvis feminism, demokrati, religionsfrihet, sexuella minoriteters rättigheter och så vidare som universella och vi vill inte inse att det ses som aggressivt och arrogant att väst vill pådyvla övriga världen vår syn.

Hur ställer sig HI till barnagifte, handskakning (Profeten Muhammed sa: ”Jag skakar inte hand med kvinnor”), skilda badtider för män och kvinnor, att pojkar och flickor ska separeras på gymnastiken, rätten till annan mat i skolan, barnaga, att kvinnan inte ska förvärvsarbeta, kvinnlig omskärelse, högtider (vilka högtider ska markeras i kalendern?), alternativ familjerätt eller rättskipning och så vidare. HI ska definitivt inte tro att alla individer i ett mångkulturellt samhälle delar samma värderingar som HI. I ett mångkulturellt samhälle ska olika synsätt och värderingar därtill uppmuntras och accepteras.

Många som talar för ett mångkulturellt samhälle har en idealiserad bild en av det mångkulturella samhället. De lever i tron att ett mångkulturellt samhälle är ett samhälle med religionsfrihet, med ett spännande matutbud, där olika folkgrupper tar del av varandras kultur, där nya idéer föds på grund av att kulturer möts. Detta är också sant, men man måste erkänna att ett mångkulturellt samhälle medför stora svårigheter och problem. Detta måste kunna diskuteras, och när olika kulturer krockar med varandra måste en kultur ha företräde och det bör rimligtvis vara den åländska om vi befinner oss på Åland.

Det är tragiskt att Lib och S aktivt försöker skapa en åsiktskorridor där man inte angriper politiska idéer utan personer. Med de obundna som vapen försöker man ifrågasätta övriga partiers etiska kompass då dessa bildar regering med det ”rasistiska” obundna partiet. Det är rent av skamligt att inte övriga partier och media sätter ner foten. Eller vill ålänningarna ha ett samhälle där bara värderingar som Lib och S godkänt är de som får uttryckas?

”Det räcker nu Lib och S”

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare