Kommentarer

Ni som pratar er varma för kommunsammanslagning, landskapsregeringen, sossetanterna, alla som kan uppfatta svenska i text men lider av brister i hörförståelse ska läsa detta.

I dag är bilar och motorcyklar äldre än 30 år och som är veteranbesiktade befriade från årlig besiktning.

Den stora ofreden på 1700-talet tömde hela den åländska skärgården på sin befolkning, som ändå återvände med stark framtidstro och återskapade bebyggelsen.

Inför höstens val har Åländsk demokrati växt 200 procent, mest av alla partier.

Tack Jonny Andersen (Lib) för att du lyfter barnen i problembeteendet våld i nära relationer!

Mitt hjärta har också gång på gång gått sönder när jag mött de barn som varit med på riktigt.

Lagtingets fullmakt till regeringen om 60 miljoner för att förverkliga kortrutt på södra linjen har sedan jag hörde om beslutet förundrat mig.

Det är för dyrt! Vi har inte råd! Hur vet vi att en insats verkligen fungerar? Det är vanliga frågor och invändningar från politiker och tjänstemän när sociala satsningar kommer på tal.

Jag blir både förvånad och upprörd över de uttalanden som gjorts av ansvariga på senaste dagarna i tidningarna avseende vården av våra äldre på Åland.

Ålands radio och tv Ab berör oss alla och engagerar, det är bra. Det är i samtal och problematisering som saker utvecklas.

Några klargörande fakta:

Obunden samling har beslutat att arbeta för en indexjustering av barnbidrag. Barnbidrag har stått på samma nivå i elva år. I första hand ska en indexjustering göras för det första barnet.

I sin insändare ”Miljö i stället för klimat” den 14 september ställer sig René Janetzko (Ob) skeptisk till klimatrörelsen. Han menar att det – för honom – inte är vetenskapligt bevisat att människan är ansvarig för klimatförändringarna.

Förutom att skärgården tampas med utmaningar kring vad avfolkningen innebär, upplever man i dag stora svårigheter med att rekrytera formellt behöriga sökande till kommunala tjänster.

Det förekommer åldersmobbning mellan människor där vissa tror att någon som är över 40 eller 50 är fossiler som inget vet fast det som alla borde veta är att med ålder kommer vishet och erfarenhet som är till stor nytta.

Fler insändare