I landskapsregeringen beslut om skyddsjakt på varg, beslut 94, ÅLR 2019/7654 197 S4, stadgas att: ”Jakten får bedrivas oberoende av att jakträtten på området tillkommer annan eller om jakt inte annars skulle få utövas där”.

På grund av att jakträtten enligt Finlands grundlag tillhör områdets ägare, torde landskapsregeringen inte ha rätt att fatta beslut om att jakt får bedrivas på annans område, utan ägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd. Om en sådan rätt finns angiven i någon landskapslag, måste den ha slunkit förbi Högsta domstolens i övrigt skarpa ögon, och således strida mot grundlagen.

Är beslutet om skyddsjakt på varg fattat på felaktiga grunder, kan detta medföra omfattande besvär om vargen blir fälld på område där ägaren inte godkänner landskapsregeringens beslut om jakt.

Jag har ingenting emot beslutet om skyddsjakt i övrigt, men jag vill veta om landskapsregeringen faktiskt har laglig makt att frånta markägaren rätten att bestämma om jakten på sitt eget område.

Jens Harberg

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare