Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR. Denna meningslösa skövling av vacker växtlighet innebär dessutom en massa utsläpp av dieselavgaser och tonvis av koldioxid. Men det är inte bara vägrenarna som landskapet skövlar.

På Nåtö naturskyddsområde ska lövängarna blomstra hela sommaren, inte bara på vår och försommar. Där växer många fridlysta växter, bland annat flera arter av orkidéer. Adam och Eva är tidiga men det finns andra som blommar under en stor del av sommaren såsom Sankte Pers nycklar. LR:s naturvård går ut på att man första dagarna i juli slår allt. Kvar blir en i stort sett steril kortklippt gräsmatta. Sådana ser man i de flesta trädgårdar men det är inte en löväng!

På naturskyddsområdet är det förbjudet att plocka växter av vad slag som helst men landskapet skövlar allt inklusive fridlysta växter. Vad är straffet för att plocka (ta bort/förstöra) en fridlyst orkidé? LR har polisanmält ett skogsföretag för brott mot naturskyddet. Man borde ha polisanmält sig själva samtidigt!

Jag kommer väl ihåg hur det såg ut på området när det ännu var jordbruk på gården och 15-20 kor och kalvar betade där. Området var uppdelat i norra och södra betet och korna flyttades regelbundet mellan områdena för att det inte skulle bli helt avbetat. Det innebar att blomningen fortsatte hela sommaren igenom. På den tiden skulle man samla växter till biologiundervisningen i skolan och lat som man var väntade man ofta till augusti med insamlingen. Det var inga problem att hitta blommor så sent. I dag hade det varit omöjligt, det finns knappt några blommande växter kvar.

Det är inte bara estetiken som går förlorad för vandrarna på naturstigen. Det finns nästan inga insekter kvar. Humlor, bin och andra insekter är beroende av ängsblommorna för att överleva, nektarn är deras mat. När blommorna är borta dör insekterna ut. Vi vet att insektsdöden är ett globalt problem, LR bidrar aktivt till den. På Visit Ålands hemsida ser jag att det påstås att man bedriver slåtter på traditionellt vis i juli. Man bedrev inte slåtter på betesmarkerna, däremot togs hasseln ner ungefär vart 20:e år och vissa träd hamlades för extra foder till vintern. Det gör man däremot inte i dag.

Jag undrar hur många växter landskapsregeringens (miss)skötsel av området har utrotat? Hur många blommor skulle det komma i juli och augusti om området fick vara i fred för de motordrivna och avgasspyende gräsklipparna och man i stället tog in fler betesdjur?

Jan Grönstrand

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare