Kommentarer

Är "Kvarteret Alfrida" en

Är "Kvarteret Alfrida" en jobbansökan? Blir alltid lite illa berörd när yrkesutövare kritiserar sina kollegor och deras arbete via media för att framhäva sin egen roll eller de egna förslagen. Så vitt jag vet så har beställare (Ömsen) valt samarbetande arkitekter. Detta är inget projekt som skall upphandlas utan helt upp till beställaren. Därför bör Johanna W. kritisera beställare, Ömsen för deras val och presentera sina projektidéer för dem, eller varför inte ringa upp arkitektkollegorna och bibringa dem lite "storstads influenser". Skall vara helt ärlig, och då som lekman, tycker jag Ömsens förslag är både innovativt, trevligt och verkar genomtänkt emedan Alfrida förslaget nog lämnar en del övrigt att önska. Eventuella kopplingar till politiker tycker jag kanske är mindre intressanta, men då jag på hemsidan registrerat arbete för stadsarkitektkontoret blir den logiska frågan finns det kopplingar mellan Johanna W. och stadsarkitektkontoret som skulle kunna vara av intresse att redovisa?

Både tidningar och radio anser att mitt övertramp var så hemskt att det bör basuneras ut till hela Åland. Givetvis anser man att Ålands framtid gjorde rätt när de ”petade” mig från listan.

Ofattbart dåligt omdöme och svag politisk känsla att trumfa igenom beslut om hybridfärjan.

Från och med år 2018 har jag haft starkt fokus på äldreomsorgen i Mariehamn.

Ålands statistik- och utredningsbyrå publicerade nyligen sin återkommande rapport Befolkningsrörelsen till och från Åland 2018-2019.

Jag ställde följande frågor via mail till tidningarna och radion, men fick då inget svar:

”1. I vilket skede avser ni att informera allmänheten om vem, som har blivit polisanmäld, och samtidigt självklart låta personen komma till tals?

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser.

Ålands framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland tar över behörighetsområden i den takt ålänningarna önskar.

Jag är uppvuxen i DDR, i ett samhälle där man levde i oron och rädslan att bli fördömd av en vän, vännina, arbetskamrat, grannen eller till och med sambon eller sin äktenskapspartner. Med stora konsekvenser som följd.

Hur smal ska åsiktkorridoren bli innan väggarna som omsluter korridoren spricker?

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är politik för framtiden.

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Fler insändare