Coronapandemin har fört med sig många problem, stor oro, ensamhet, döda runt om i världen, arbetslöshet och ekonomiska svårigheter i flera branscher. Samtidigt har vi sett hur nya samarbeten vuxit fram på ett snabbt och smidigt sätt. Det har vi sett även på Åland.

Ett exempel är samarbetet mellan Ålands yrkesgymnasium, Ålands högskola och Optinova i tillverkningen av plastvisir för vården med hjälp av 3D-skrivare. Paula Linderbäck vid Högskolan på Åland berättar att modellen kommer från Sverige där en forskare har ritat mallen som passar till sjukvården. Mindre än en månad efter restriktionernas lansering var produktionen i gång.

Det digitala genomförandet av Ålands fredsinstituts Kastelholmssamtal 2020 den 30 mars blev möjligt tack vare nära samarbete med Nordens institut på Åland (Nipå) och ljudteknikföretaget Audiotrade. Det tog mindre än två veckor för omställningen av hela evenemanget.

Mirjam Lukola, projektansvarig för Kastelholmssamtalen på Ålands fredsinstitut, konstaterar att detta var möjligt tack vare många års tidigare samarbete mellan de berörda aktörerna.

Det civila samhällets många samarbeten och innovationer under pandemin visas nu genom kampanjen ”Vi ställer inte in, vi ställer om” som nätverket Bärkraft har tagit initiativ till.

Viktig ny information och arbetet med olika framtidsscenarier snarare än prognoser är något som Åsub snabbt har kunnat tillhandahålla tack vare ett långvarigt utvecklingsarbete och många utomåländska kontakter. En analysgrupp med representanter för akademin, landskapsförvaltningens sakkunniga och näringslivets branschorganisationer utgör en resurs för de bedömningar som ligger till grund för arbetet med scenarierna.

Vad kan vi lära oss av denna potential och energi som har utlösts genom coronakrisen? En tydlig lärdom är den om vikten av samarbeten och kunskapsutbyten under ”goda tider” som möjliggör snabb och effektiv krishantering när problemen tornar upp sig. Samarbetet och kontakten har inte uppstått genom krisen. De fanns där redan tidigare på ett lågmält sätt.

Efterfrågan på fakta, på väl underbyggda svar och lösningar är stor i dessa tider med betydande osäkerhet. En hög kunskapsnivå hos de berörda aktörerna, inom både den offentliga och den privata sektorn och inom civilsamhället, gör att man snabbt kan ”läsa av” problemen, veta var någonstans möjligheterna finns och sedan kunna agera tillsammans genom den tillit till varandras kunskap som har byggts upp under lång tid.

Det är därför också samarbetsplattformer såsom Nätverket för en hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT-nätverket) som bildades 2018 och där aktörer från olika samhällssektorer lyfter fram kunskapsfrågor och utbyter information på ett fritt och framåtblickande sätt är till glädje och nytta både för dem som deltar i nätverket men också för samhällsutvecklingen i stort.

Kunskapsinriktade samarbeten blir ännu viktigare under den långa process som väntar framför oss när vi nu kommer in i en ny fas i coronapandemin samtidigt som hållbarhetsarbetet fortskrider.

Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör Ålands fredsinstitut

Johanna Mattila, rektor Ålands högskola

Katarina Fellman, direktör Åsub

Hanna Hagmark, vd Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum

Viveka Löndahl, byråchef och landskapsantikvarie, Ålands landskapsregering

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare