Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Jag anser att Paf-pengarna inte ska användas till krishantering. I stället bör landskapsregeringen uppta banklån till noll- eller minusränta samt anta en avbetalningsplan, det samma som de vill att företagen ska göra.

Paf-pengarna behövs för en omställning till ett hållbart samhälle för alla. En kris är inte bara elände. Den innebär också en stor möjlighet till förändring, utveckling och kan göra att de åländska företagen, hushållen och kommunerna kan komma stärkta ut ur detta.

Det är viktigt att regeringen förstår detta och gör allt för att stöda omställningen till ett fossil- och giftfritt Åland och lämna de ohållbara verksamheterna åt sidan. Möjligheten till omställning av samhället i en hållbarare riktning har aldrig varit större än nu.

Vi är uppmanade till att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt och händerna rena. Jag hoppas att regeringen kan följa sitt eget råd och inte drabbas av panikåtgärder och försöka få allting att bli som det var före epidemin. Det kommer inte att bli som förut. Men kommer regeringen att bidra till att vi får ett bättre, mer hållbart samhälle efter krisen?

Vi har en hållbarhetsagenda och vi har Paf-pengarna som var tänkta till en tillväxt- och utvecklingsfond. Satsa på en åländsk Green New Deal, regeringen Thörnroos. Nu eller aldrig?

Dan Jansén

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Fler insändare