Ett framgångsrikt centrum och en levande stadskärna får man genom samarbete och när målsnöret är ett livskraftigt centrum för alla medborgare.

När all fokus ligger på att någon enskild näringsidkare som har kontakter på beslutsfattande positioner särbehandlas på ett positivt sätt är vi inne på helt fel spår.

När vi identifierat stadens själ så tar vi vara på den och fortsätter på spåret. Är vi en sjöfartsstad? Är vi en trädgårdsstad? Är vi en trähusstad?

Vi behöver en gemensam vision och anpassade strategier för att säkra att centrumutvecklingen har ett eget forum med säker finansiering och tydliga ansvarsområden. I dag är det splittrat och för många aktörer och inblandade är budgetansvaret otydligt.

Det handlar inte bara om att fylla tomma butikslokaler med nya utan ett strategiskt helhetsarbete. Vad som finns mellanoch utanför lokalerna är minst lika viktigt som vad som finns inuti fastigeheterna.

Jag vill att vi tar ett krafttag för centrumutveckling under de kommande fyra åren. Behöver vi se över våra ansvarsområden och skapa ett nytt forum som också har ett budgetansvar så gör vi det.

Jessy Eckerman (S)

Åland behöver en biogasanläggning av flera orsaker. Åland behöver även fler företag och vi måste vara rädda om våra entreprenörer.

Med tanke på kritiken mot landskapsregeringens beslut att välja att finansiera en biogasanläggning vid Svinryggens deponi framom Ålandskomposten är det viktigt att notera följande fakta:

Gratulerar till din valvinst. Som skärgårdsbo är jag en aning oroad över ditt tillträde efter jag läst vad du slänger ur dig angående en levande skärgård.

För åtta år sedan satt jag i Strasbourg och åt en middag med Oriol Junqueras. I veckan dömdes han av den spanska högsta domstolen till 13 års fängelse för uppvigling.

Det regnade hela söndagen, med korta mellanrum. Många fann ändå vägen till valbåsen runt om i landskapet Åland.

Även om den förra landskapsregeringen levererade en mängd reformer med bland annat grundskollag, socialvårdslagar, kommunreformlag och inledde reformeringen av skärgårdstrafiken efter decennier av diskussioner, så återstår mycket.

Varför investera hundratals miljoner i infrastruktur i skärgården? Det innebär svår miljöbelastning och eventuella driftsbesparingar äts upp av kapitalkostnaderna.

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Fler insändare