Jag ska försöka tydliggöra mitt syfte med min insändare den 11.2 då skribenten ”några trötta Söderhagsföräldrar” ber mig göra om-göra rätt.

Syftet med min insändare var att belysa problem på ett personalperspektiv.

I ett reportage i tidningen den 3.2 framkommer att det kritiseras för avsaknad av basal barnomsorg.

Det som kommit fram genom reportagen har indirekt berört personalens arbete och verksamhet som även diskuterats ute på fältet. Det är vi många som reagerat på. Ett litet daghem är väldigt sårbart när det gäller sjukdomar och annan frånvaro, vilket ibland kan ändra på aktiviteter.

Svårt att rekrytera behörig personal vid kortare vikariat men enligt protokollen kan man läsa att kommunen försökt ge stöd och organiserat verksamheten på bästa sätt.

Det är helt klart ett ansvar för högre ledning i kommunen som samtidigt ska se till att resurser tilldelas för att uppnå målen som vi har genom ett flertal styrdokument.

Även när det gäller ”diagnosbarn” som en skribent uttryckte det. En lång och tuff väg för dem, acceptens för problemet och en lång väg för eventuell utredning för att få till ett intyg, extra resurs och sen handlingsplan som någon ska se till att förverkligas.

I dag har vi tyvärr många barn som är oroliga och stressade i våra barngrupper, vilket gör att det även blir tufft för personal att utföra olika aktiviteter som passar alla.

En viktig aspekt i det här är nog som ledningen får ta till sig är att de valde att plocka bort en föreståndarbefattning. Som föreståndare/mellanchef för två enheter samt att ha barngruppsarbete är en tuff arbetssituation och utmaning, speciellt då det uppstår konfliktsituationer av olika slag.

Den information jag baserar mig på är inte från personal utan det som skrivits i tidningar samt protokoll på nätet samt att i sådana här ärenden är Åland litet.

Mycket avhandlas även på sociala medier i stället för att fråga personal eller ansvariga.

Ni har rätt i att ”barnomsorg ska bedrivas i nära samverkan med hemmet” men på vilket sätt?

Vi tar gärna emot förslag och önskemål på aktiviteter och annat som berör era barn. Tycker att även barnen ska på något sätt vara delaktiga i sin vardag.

Jag reagerade även från personals perspektiv i allmänhet att vissa saker borde diskuterats med personal och inte i massmedia om det i grund och botten ledningen man vill komma åt och kritisera. Det gav dubbelinformation.

Ni vårdnadshavare är experter på era barn och vi barnomsorgspersonal experter på vårt jobb med allt vad det innebär, det anser jag är en fråga om dialog med daghemmets personal.

Handlar inte om att skuldbelägga någon men tider har förändrats genom åren och andra krav.

Visst reagerar man som personal när en vårdnadshavare som ska hämta sitt barn står med telefonen vid öra och bara viftar till sitt barn och säger vi har bråttom, inte ens ett hej.

Det är trots allt vi vuxna som är barns förebilder, gör inte som vi säger, utan gör som vi gör.

Finns mycket att diskutera kring detta som även skribenterna tagit upp, barnfamiljens behov och barns olika utmaningar och behov. Men det är tillsammans vi bygger starka barn.

Jag köper inte längre att vi har ett stressat samhälle, vi styr själva över vår tid. Och det bästa vi kan ge våra barn är tid. Och vi har alla ansvar att barn mår bra och en trygg arbetsmiljö. Och ledningen har ansvar över personalens arbetsmiljö.

Med detta sagt hoppas jag att det förs konstruktiva diskussioner med personal och ledning för att få en bra arbetsplats för alla. Tyvärr var det Söderhagen som hamnade i massmedia på grund av personalsituationen.

Lyft fram det som är bra och fungerar samt bygg vidare på det!

Vet att barnomsorgspersonal är kreativa och lösningsfokuserade så all uppmuntran och beröm behövs för att må bra! Ni gör ett fantastiskt jobb!

Annett Jansson

förskollärare

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Fler insändare