I torsdagens Ålandstidningen försvarar Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen. Tyvärr faller försvaret platt på marken eftersom det innehåller rena felaktigheter.

Mona Nilsson hävdar att hon stöder sig på ”flera hundra vetenskapsmän och läkare, verksamma inom området”. Om man studerar listan över vilka som skrivit under det ”5G-Appeal” hon hänvisar till så ser man att det inte stämmer. Visst finns där läkare och forskare med relevanta kvalifikationer, men där finns även forstmästare, doktorer i pedagogik, forskare som specialiserat sig på insekters luktsinne etcetera.

Bland de forskare som har relevant kunskap är andelen pensionärer väldigt hög. Jag har inte kollat alla på listan och jag misstänker att inte Mona gjort det heller, men om man hävdar att man presenterar objektiv information så kanske man borde det.

Om man studerar det material som Strålskyddsstiftelsen presenterar på sin sajt så kan man konstatera att där finns rena felaktigheter. Att förkortningen MIMO står för ”Multiple Input Multiple Output” inte ”Massive” är bara ett exempel.

Det andra som slår en är urvalet av studier under rubriken ”Forskning”. Det är uppenbart att man enbart valt ut källor som stöder Stålskyddsstiftelsens tes. Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) väljer man att helt ignorera. Det är således Mona Nilsson och Strålskyddsstiftelsen som placerar debatten i sandlådan. Inom vetenskapen kallas detta att plocka körsbär (cherry-picking) och är naturligtvis hel förkastligt.

På en punkt har dock Mona rätt: Det ligger stora pengar i 5G. Inom 5G-området har Ryssland hamnat på efterkälken och nu lägger man stora resurser, inte bara via propagandakanalen RT, utan även via sina trollfabriker, på att misstänkliggöra 5G.

Jag har aldrig hävdat att man ska tro blint på myndigheter. Det är bra att värdera information, speciellt om man har relevant kunskap.

Däremot ska man vara extra skeptisk till sådant som sprids på konspirationssajter som Strålskyddsstiftelsen.

Anders Gustafsson

Debatten om 5G har förgrenat sig i två delar, med Anders Gustafsson som part i bägge.

Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen är välkommen att bemöta Anders Gutafssons påstående om vetenskapligt urval och stiftelsens roll i debatten om 5G. Anders Gustafsson är å sin sida välkommen att bemöta Rainer Nybergs insändare om förekomsten av hjärncancer.

Efter detta kommer debatten om 5G att avslutas om ingen ny information förs fram.

/debattredaktören

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare