I torsdagens Ålandstidningen försvarar Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen. Tyvärr faller försvaret platt på marken eftersom det innehåller rena felaktigheter.

Mona Nilsson hävdar att hon stöder sig på ”flera hundra vetenskapsmän och läkare, verksamma inom området”. Om man studerar listan över vilka som skrivit under det ”5G-Appeal” hon hänvisar till så ser man att det inte stämmer. Visst finns där läkare och forskare med relevanta kvalifikationer, men där finns även forstmästare, doktorer i pedagogik, forskare som specialiserat sig på insekters luktsinne etcetera.

Bland de forskare som har relevant kunskap är andelen pensionärer väldigt hög. Jag har inte kollat alla på listan och jag misstänker att inte Mona gjort det heller, men om man hävdar att man presenterar objektiv information så kanske man borde det.

Om man studerar det material som Strålskyddsstiftelsen presenterar på sin sajt så kan man konstatera att där finns rena felaktigheter. Att förkortningen MIMO står för ”Multiple Input Multiple Output” inte ”Massive” är bara ett exempel.

Det andra som slår en är urvalet av studier under rubriken ”Forskning”. Det är uppenbart att man enbart valt ut källor som stöder Stålskyddsstiftelsens tes. Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) väljer man att helt ignorera. Det är således Mona Nilsson och Strålskyddsstiftelsen som placerar debatten i sandlådan. Inom vetenskapen kallas detta att plocka körsbär (cherry-picking) och är naturligtvis hel förkastligt.

På en punkt har dock Mona rätt: Det ligger stora pengar i 5G. Inom 5G-området har Ryssland hamnat på efterkälken och nu lägger man stora resurser, inte bara via propagandakanalen RT, utan även via sina trollfabriker, på att misstänkliggöra 5G.

Jag har aldrig hävdat att man ska tro blint på myndigheter. Det är bra att värdera information, speciellt om man har relevant kunskap.

Däremot ska man vara extra skeptisk till sådant som sprids på konspirationssajter som Strålskyddsstiftelsen.

Anders Gustafsson

Debatten om 5G har förgrenat sig i två delar, med Anders Gustafsson som part i bägge.

Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen är välkommen att bemöta Anders Gutafssons påstående om vetenskapligt urval och stiftelsens roll i debatten om 5G. Anders Gustafsson är å sin sida välkommen att bemöta Rainer Nybergs insändare om förekomsten av hjärncancer.

Efter detta kommer debatten om 5G att avslutas om ingen ny information förs fram.

/debattredaktören

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare