Målet med Sanna Marins (SDP) regeringsprogram är att förnya translagen så att juridiskt kön blir till en anmälningssak. Detta skulle göra det möjligt för vilken vuxen man som helst att meddela till magistraten att han inte känner sig som man utan som kvinna, och till exempel gå in på kvinnors omklädningsrum med lagens stöd.

Exempel från länder där kön hanteras som anmälningssak i lag eller praxis, är inte uppmuntrande när det gäller kvinnors rättigheter.

I Storbritannien, Kanada och Sverige har män som dömts för våldsbrott mot kvinnor blivit överförda till kvinnofängelse efter att de har identifierat sig som kvinnor, och några av dem har förgripit sig på kvinnliga fångar. Män är framgångsrika inom kvinnoidrotten (Rachel McKinnon, Elizabeth Kocab, Laurel Hubbard) och MMA-kämpen Tamikka Brents fick en skallfraktur i närkamp med transkvinnan Fallon Fox.

I Vancouver, Kanada, drog kommunen ned på sitt bidrag till ett skyddshem för kvinnor – drivet av kvinnor – och deras lokaler vandaliserades med slogans om att de förtjänade att dödas eftersom deras verksamhet är inriktad mot kvinnor.

Skyddshemmet stämplades som transfobiskt, trots att dessa kvinnor hjälper alla biologiska kvinnor – inklusive dem med någon form av transidentitet – och de stöder även biologiska män med att finna tjänster som är lämpliga för dem.

I Storbritannien förlorade Maya Forstater sitt jobb efter att hon på sin fritid tagit ställning till att kön som anmälningssak gör det svårt att upprätthålla kvinnors rättigheter, och då hon twittrade att kön är ett biologisk faktum som inte bör förväxlas med könsidentitet eller könsroller.

Vi kvinnor har kämpat för vår rätt att utöva idrott i vår egen serie, att ta del i beslut som rör oss kvinnor, och att ha tillgång till utrymmen som värnar om vår säkerhet och integritet, så som toaletter och omklädningsrum, fängelseavdelningar och skyddshem för kvinnor.

Hur kan vi försvara dessa rättigheter i framtiden om ordet ”kvinna” inte längre har någon betydelse och vem som helst kan hävda att han är en kvinna?

Milla Ahola

Iiris Vesala

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare