Förra veckan bevistade jag Liberalernas möte i Brändö. Trots att det är valtider var det ett fåtal deltagare.

Jag hade förväntat mig att Mats Perämaa (Lib) skulle ha varit närvarande eftersom skärgården ändå hör till hans kärnområden. Så var icke fallet.

Jag har under den här mandatperioden kunnat notera att han liksom andra beslutsfattare har ett aktivt ointresse beträffande skärgården.

Inför förra valet sade han i Brändö att vi kan glömma fiskodlingen. Man kan utgå från att detta är ett faktum eftersom han inte gjort någonting under den här perioden som skulle tyda på någonting annat.

Detta kan sägas vara diaboliskt eftersom han vet hur utsatt skärgården är.

Ändå säger han i partiets blad att han arbetar för näringarna vilket således är att betrakta som tom retorik. Påvisa då något alternativ som skulle kunna vara en framgångsmodell.

Någon påstod på mötet att han var rädd för att komma till Brändö. Det tror inte jag.

Jag kan exmplifiera med andra frågor där Perämaa agerat mot skärgården eller varit passiv. Beträffande vindkraften var han med och placerade Brändöbolaget utanför stödsystemet.

Det är lätt att ta politiska poäng på huvudön genom att ge stöd för frågor som går emot skärgården. En fråga som länge varit aktuell är de störningar beträffande tv-bilden som förekommer i den östra skärgården.

Många har gjort framstötar till politikerna utan resultat. För min del har jag också talat med Perämaa utan resultat. Radions tekniker säger att störningarna beror på att Smedsbölesändaren är för svag. En åtgärd skulle inte vara kostsam.

Den nuvarande situationen är juridiskt olaglig eftersom landskapsregeringen uppbär avgifter trots en undermålig bildkvalitet.

Är inte detta förtryck av minoritet? Jag är medveten om att jag är en röst i öknen.

Olof Öström

Brändö

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare