Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

När Ålands status har höjts från landskap till land, liksom systerautonomiernas status i Norden, så kan åländsk förvaltning erbjuda dig spännande tjänster med internationell anknytning, just sådana uppdrag som jag själv har jobbat med på Färöarna, det vill säga internationella kontakter genom myndigheter, dignitärer, politiker, näringsliv och så vidare.

Du ska vara en medskapare. Hemma får du bygga upp ett nytt enkelt system i stället för det nuvarande dubbla systemet. I en åländsk svenskspråkig förvaltning är beroendet av finsk språkkunskap minst möjligt.

Du får bygga upp en egen skatteförvaltning anpassad till invånarnas storlek. Du får vara innovativ, skapa tillhörande datasystem, organisation och lagstiftning.

Åland ska ha representationskontor i utlandet som sköter Ålands internationella intressen. Då är du Ålands ansikte både utåt och inåt och ett viktigt led i en större kedja.

Ålands universitet ska ha forskningsplikt och ge dig möjlighet att uppnå professorsstatus inom forskning i egen jordmån, bland annat om enspråkighetens betydelse, skärgårdsnatur och ösamhällets unika läge. Således stimuleras du ständigt både på jobb och genom din utbildning efter hemkomsten.

Hjärnflykten brukar kallas för brain drain. Den ska vi tillsammans vända till brain gain, hjärntillflykt. Välkommen hem!

Maiken Poulsen Englund (ÅF)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare