Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut. Världens samlade experter inom klimatforskning avgav ett budskap tydligare än någonsin tidigare: växthusgasutsläppen måste minska, eller så går mänskligheten mot en oviss framtid.

Som det ser ut nu, är världen inte på väg att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer. Redan detta mål, som vi håller på att missa, kommer att drabba de mest sårbara samhällen hårt–fattiga, boende längs kuster och låglänta områden.

Skillnaden mellan 1,5-gradersmålet och en halv grad till–tvågradersmålet–är enorm. Som exempel blir extrema värmeböljor mycket vanligare och världens korallrev i princip helt utdöda vid två graders höjning. Det här är ingen skrämselpropaganda, det är den bästa samlade vetenskapen mänskligheten har förmått ta fram. Fakta, rätt och slätt.

Vad som krävs är en omställning av tidigare aldrig skådade mått, och det inom ett årtionde. I mitten av detta sekel måste nettoutsläppen vara noll. Senaste nytt från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) är att utsläppen inte minskar alls, tvärtom.

För vissa av oss är det här ett budskap vi varit fullkomligt medvetna om länge. För andra av oss är det först nu väckarklockan börjar ringa på en ljudnivå vi kunde höra genom den fossila slummern. Ändå var det något som förändrades för alltid i och med IPCC:s budskap.

Det som vi vakna kände var inte något som kunde botas med hjälp av terapi eller psykolog. Det var den form av känsla som leder till beslutsamhet och handling. Därför har vi under det senaste året på Åland ordnat fler klimataktioner än något år tidigare. Fyra stycken, för att vara exakt.

Nu planerar vi att än en gång sluta upp i de globala klimataktionsleden med ett lika starkt och tydligt budskap som klimatforskarna genom sina rapporter gett mänskligheten: Vi stöder modiga politiska beslut som minskar utsläppen. Och vi stöder de här besluten, även om de på kort sikt är obekväma för oss.

Samtidigt vet vi att beslutsfattarna, vare sig det är nyvalda lagtingspolitiker eller erfarna förhandlare vid klimatkonferenser, inte har något lätt arbete framför sig. På samma gång som vi drastiskt minskar utsläppen, måste vi skapa klimaträttvisa–de som är mest sårbara för klimatförändringarnas effekter, ska inte heller vara de som drabbas hårdast av minskade utsläpp.

För oss på Åland skulle en klimatvänlig politik knappt märkas i ekonomin, det har Åsub nyligen sagt. Samtidigt är vi beredda på att boten för våra år av gemensam global försummelse inte är billig, och att klimaträttvisa innebär att vi i västvärlden som orsakat utsläppen också ska betala för de som drabbats hårdast.

Vi är dock övertygade om att det bortom klimatkrisen finns en ny global gemenskap och en verklighet där vi hittar tillbaka till naturen som vårt sammanhang, inte som vårt outsinliga exploateringsobjekt. Men det kräver att vi inte slösar mer tid.

Så snälla, stanna upp och lyssna, om inte på oss så på vetenskapen. Den talar sitt tydliga språk och vi uppmanas att svara. Det här rör tyvärr inte bara den som bryr sig. Förr eller senare rör det oss alla. Så vem du än är, bestäm dig för vad som är viktigt i detta jordeliv. Och sen agerar du.

Klimataktion Åland

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare