Ålands radio och tv Ab berör oss alla och engagerar, det är bra. Det är i samtal och problematisering som saker utvecklas.

Några klargörande fakta:

Ålands radio och tv Ab omorganiserar för att stärka både tekniken och administrationen med syfte att modernisera, digitalisera och effektivisera. Som ett led i det här arbetet kommer bolaget att rekrytera en ny vd och nuvarande vd övergår i en tjänst som med ansvar för ekonomi- och personaladministration. Omorganiseringen har också som syfte att ta vara på olika kompetenser och förstärka tekniksidan.

Det innebär att den administrativa strukturen och ledningen förändras på följande sätt: en adminstratörstjänst dras in,bokföringen digitaliseras och tas hem, viinrättaren tjänst som ansvarar för ekonomi och personaladministration. En ny vd rekryteras och nuvarande vd övergår i den nyinrättade tjänsten då den nya vd:n börjar.

Tanken är att ha den nya organisationsmodellen på plats senast vid årsskiftet för att under våren följa upp och utvärdera förändringen.

Omorganiseringen förväntas bli kostnadsneutral.

Vi i styrelsen ser att bolaget även fortsättningsvis står inför stora utmaningar. Vi är nöjda med det vardagsarbete och det utvecklingsarbete som görs på radion i dag men vill genom omorganisering skapa än bättre förutsättningar för verksamheten i framtiden.

Styrelsen för Ålands radio och tv

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare