Ålands radio och tv Ab berör oss alla och engagerar, det är bra. Det är i samtal och problematisering som saker utvecklas.

Några klargörande fakta:

Ålands radio och tv Ab omorganiserar för att stärka både tekniken och administrationen med syfte att modernisera, digitalisera och effektivisera. Som ett led i det här arbetet kommer bolaget att rekrytera en ny vd och nuvarande vd övergår i en tjänst som med ansvar för ekonomi- och personaladministration. Omorganiseringen har också som syfte att ta vara på olika kompetenser och förstärka tekniksidan.

Det innebär att den administrativa strukturen och ledningen förändras på följande sätt: en adminstratörstjänst dras in,bokföringen digitaliseras och tas hem, viinrättaren tjänst som ansvarar för ekonomi och personaladministration. En ny vd rekryteras och nuvarande vd övergår i den nyinrättade tjänsten då den nya vd:n börjar.

Tanken är att ha den nya organisationsmodellen på plats senast vid årsskiftet för att under våren följa upp och utvärdera förändringen.

Omorganiseringen förväntas bli kostnadsneutral.

Vi i styrelsen ser att bolaget även fortsättningsvis står inför stora utmaningar. Vi är nöjda med det vardagsarbete och det utvecklingsarbete som görs på radion i dag men vill genom omorganisering skapa än bättre förutsättningar för verksamheten i framtiden.

Styrelsen för Ålands radio och tv

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare