Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete. Jag har i många år skrivit insändare i ämnet utan att någon börjat intressera sig för det. I maj lämnade jag in två åtgärdsmotioner just om pensionsfonden. Den ena med rubriken ”Förvaltningen av Ålands Pensionsfond”.

Under lagtingsdebatten den 6 maj påtalade jag bland annat det faktum att halva styrelsen måste bestå av personer som representerar facket, trots att pensionerna är garanterade i lag och inte baseras på avkastningen i fonden. Det innebär att om fonden har låg avkastning, så måste mer skattemedel användas. Av denna anledning ansåg jag att styrelsen borde tillsättas parlamentariskt.

Den låga närvaro som JH noterat tyder självklart på lågt engagemang och det är kanske även en delorsak till att man inte gjort något för att förbättra informationsvärdet i årsredovisningen, vilket jag påpekade i mitt anförande.

Men jag håller absolut inte med JH om att en fondstyrelse skulle behöva sammanträda speciellt ofta, ens under coronatider. Med en väldiversifierad portfölj ska nog en pensionsfond sitta lugnt i båten.

Min kritik var att på grund av den intetsägande verksamhetsberättelsen har åtminstone en utomstående ingen möjlighet att analysera om de miljoner som spenderats på aktiva fondförvaltare över huvud taget gett ett mervärde för fonden. Det skulle kanske löna sig att använda sig av passiva indexfonder, som är betydligt billigare. Men vi vet inte, då det i årsberättelsen helt saknas jämförelser.

Min uppfattning är att det kanske finns en möjlighet att förbättra resultatet med 50 miljoner euro under fondens livstid, vilket borde undersökas. Men att som JH i rubriken indikera att den borde ökas till en miljard är nog bara en rötmånadshistoria.

JH avslutar med att han ska lämna in en åtgärdsmotion när sommaruppehållet är över. Det känns från min sida lite onödigt då min åtgärdsmotion redan ligger i utskottet i väntan på behandling. Hur vore det om vi i stället samarbetar kring den? Men en liberal kanske inte kan stöda någon från Åländsk demokrati, även om åsikterna är likartade?

Stephan Toivonen (ÅLD)

medlem i finans- och näringsutskottet

Jag har följt med aktiviteten i Badhusparken på nära håll i ett halvt sekel och jag bara älskar att se hur den nu äntligen används av familjer, ungdomar, äldre, grupper, enskilda och ihop alla dagar.

Först ett tack till Henrik Herlin för en bra ledare i tisdagens tidning och till Ålands framtid för en bra insändare i samma tidning gällande Mise.

Sophanteringen i vårt hushåll på fyra personer fungerar på detta utmärkta sätt:

I en intervju med vd Dan-Erik Woivalin om Ömsens centrumsatsning finns många goda nyheter. För det första är det positivt att planeringen fortsätter.

Nu tycker jag att Sofie Dahlsten ska kliva ner från sina höga hästar och inte ge svepande och nedlåtande omdömen om mänskor hon inte vet något om, nämligen de hushåll som hittills haft endast ett sopkärl, för brännbart

Jag undrar varför inte Iltasanomat finns alls mera att köpa i Åländska affärer. Jag har frågat expediterna, men de vet inte och har sagt att många människor har frågat samma sak.

Mise har under årens lopp med all tydlighet visat sig vara en gravt överviktig koloss på lerfötter. Det påtvingade bytet av uppsamlingskärl och tömningsintervall som 800 Misekunder står inför fr.o.m. 1.11 är ytterligare ett bevis för den saken.

Med anledning av de senaste uppgifterna om Estonia och efter att ha hört Kaj Janssons uttalande i Ålands Radio, vill jag komma med några kommentarer.

Mises plan på att införa fyrfackstunnor vid varje fastighet, är inte klokt!

Får ett kyrkoråd göra som man vill? Det anser man i alla fall i Lemland Lumparlands församling. Borde inte kyrkorådets högsta prioritet vara att alltid fatta det beslut som är bäst för församlingen?

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Jag har med intresse tagit del av lagtingsledamöterna Roger Höglunds (c) och Nina Fellmans (s) debatt i tidningen om vilka sektorer som lider mest under det tung ekonomiska oket i dessa pandemitider.

Låt oss vara ärliga. Skogen runt Badhusberget är inte jätteviktig som den ser ut idag. Kanske borde staden gallrat för länge, länge sedan.

I en intervju i Nya Åland den 28 september konstaterar infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) det vi redan visste – att inget ännu gjorts för att infria vallöftet om en tunnel till Föglö, att det inte blir någon tunnel under mandatperioden

Fler insändare