Först, i småskolan, drar de en i håret eller bara retas för att får ens uppmärksamhet. Senare i puberteten eskalerar det till mera en mobbning att antingen för små bröst eller att man inte fått mens och om det inte är det så har man PMS och detta fortsätter fram till när arbetslivet ska börja och om man hamnar på ett ”mansdominerad” arbetsplats får man praktiskt taget dagligen höra underliggande sexistiska kommentarer om man uttrycker sig med ord som kan kopplas till något minsta lilla snuskigt som ex. spakar, blött eller gick snabbt i någon mening som INTE är sexrelaterat.

Sen om man vaknar upp och rent allmänt har en dålig dag har man antingen PMS, klimakteriet, fått för lite eller blir kallad bakom ryggen för något mera aggressivt och fult. Ingen specifik skola eller arbetsplats är utpekad just för att jag har jobbat och gått i skola i 3 olika länder och det är samma grej mera eller mindre överallt. Jag undrar NÄR SKA DET TA SLUT eller i varje fall lugna ner sig? På grund av av alla dessa erfarenheter under en längre tid undviker jag krog/nattklubb/inbjudningar/uteserveringar/konserter och så vidare för jag orkar inte mera. För min del och säkert många andra är det både jobbigt och fruktansvärt obehagligt.

Jobba måste man för att kunna överleva i dagens samhälle så snälla, det går att ha en konversation med det kvinnliga könet utan underliggande sexistiska kommentarer. Livet jobbigt nog ändå att uppleva så det skulle underlätta. Jag säger inte att kvinnor är så mycket bättre men varför leder männen statistiken över våldsbrott och kriminalitet säger en hel del.

Det är väldigt synd för jag har haft/har många givande konversationer med motsatta könet och dem uppskattar jag men det skulle kunna bli så många fler. Kanske sluta genusplacera efter utseende utan se alla som enbart individer kanske skulle det gå lite smidigare.

JLM Lönnqvist

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare