Den av Peter Lindbäck startade diskussionen om huruvida de arrangemang som förhandlades mellan EU och Storbritannien måhända skulle kunna innehålla följder för skattegränsen mellan Åland och Finland ägde rum nyligen i tidningen Åland.

Det finns förstås en stor brist på detaljerad information om hur det som har i princip överenskommits ska förvaltas i praktiken. Vidare är det så att Storbritanniens exit (enligt den aktuella tidsplan, den 31 januari 2020) följs av en ”övergångsperiod” som pågår ända till årets slut. Under den tiden ska flera procedurer och liknande fortsätta, upphöra eller ersättas–beroende på vad man kommer överens om. Därför är ett konstaterande som görs nu oundvikligen provisoriskt (undertecknad var knappast någon expert).

Som jag personligen har förstått saken är det så att under den övergångsperioden:

• Nordirland (NI) kvarstår att omfattas inom EU:s tullgräns fastän det är en del i Storbritanniens territorium.

• Dess mervärdesskattesats ska bibehålls ”i anpassning till” EU:s, som jag antar att i praktiken betyder ”till Irländsk republikens” (ROI:s). Även om skattesatsen skulle komma att bytas på brittiska fastlandet skulle detta inte tillämpas inom NI.

• Därför finns ingen orsak till att varken tullgräns eller skattegräns ställs på ön Irland den 31 januari 2020 när Storbritannien lämnar EU.

• Såvitt jag vet omfattas Åland och Finland alldeles jämlikt inom EU:s tullgräns. I så fall inte verkar det föregående ha någon tillämpning. (Dock kanske jag missar någonting.)

• Däremot passerar en tullgräns vid irländska sjön varor som därefter fraktas från (brittiska) fastlandet till NI. Icke desto mindre betalas i princip ingen EU-importtull på sådana varor som skickas till någon mottagare inom NI.

• Som förberedelse, om bland sådana skulle finnas några vars äkta (odeklarerad) destination inte var NI utan ROI–om tullen inte uppbärs på tid och plats för sändelse skulle EU:s importtull kringgås, alltså smuggling tillåtas–ska betalning av EU-importtull krävas av brittiska Revenue and Customs före någon försändelse till NI får fraktas vidare. Såvida prövning görs efter att försändelsen togs emot av någon kända NI-mottagare återbetalas importtullens summa till betalaren.

Det är annorlunda vad det gäller mervärdesskatt. Ingen EU-skattegräns ställs på Storbritanniens territorium. Företagare inom NI ska fortsätta rapportera månatligen till brittiska Revenue and Customs moms-transaktioner stödda av momsfakturor. Uppbärandet av skatt på varor som fraktas i endera riktningen över Irländska sjön fortsätter därmed som i dag, det vill säga precis som varor som transporteras någon annanstans internt inom Storbritannien. Däremot, i fallet Åland-Finland, kräver EU-lag att en skattegräns ställs på Finlands territorium vid Skiftet, varmed varor som transporteras tvärs över gränsen de två delar görs till ”exporter” eller ”importer”.

Om det finns något logiskt resonemang för att ett arrangemang liknande det brittiska borde införas över Skiftet har jag ingen aning om, men det verkar otroligt. Hur som helst skulle inget sådant kunna genomföras före den slutliga överenskommelse mellan EU och Storbritannien står klar, det vill säga inte före den 31 december 2020.

Robert Horwood

Eckerö

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare