För något år sedan var jag medlem i en trygghetskommitté bestående av representanter från stadens politiker, infrastruktursektor och Ålands polismyndighet.

I rapporten framkom det olika förslag till trygghets- och säkerhetsfrämjande åtgärder. Ett av de mest konkreta var önskemålet från polisen om övervakningskameror vid till exempel sjukhus- och rökerirondellen.

Den 4 juni 2019 avslog LR anhållan om sätta upp kameror i rondellerna.

Privata näringsidkare runt om på Åland bistår ofta polisen med övervakningsfilmer för att underlätta deras utredningsarbete. Man kan ställa sig frågande hur länge det ska ta innan nuvarande LR ämnar sätta upp samt möjliggöra för fler övervakningskameror åt polisen runt om på Åland

Detta för att underlätta polisen och myndigheternas arbete samt ge oss ålänningar en fortsatt trygg plats att leva och bo på.

Det finns både forskningsrapporter och studier som visar att övervakningskameror hjälper polisen att ingripa mot brott. Kameror har även ökat tryggheten i samhället och hjälpt polisen i deras utredningsarbete.

Ska vi ha ett tryggt Åland även i framtiden är det av största vikt att fler övervakningskameror installeras på allmänna platser runt om på Åland. Gör det redan nu innan det kanske är för sent. Vi har ingenting att förlora.

Anders Holmberg

Företagare och politiker

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare