Kommunalförbund för Ålands miljöservice (Mise) står i blåsväder igen. Många har gått ut i medierna och visat ett stort missnöje hur denna myndighet kör över stora delar av befolkningens vilja och sätter käppar i hjulet för företagandet här på Åland.

De stora ambitioner om en låg och stabil prisnivå för medlemkommunernas invånare, om minskning av körningar för att kunna spara på miljön och om en stram och effektiv verksamhet går upp i rök. Vi ser till exempel att volymen på lastbilskörningar ökar på insamlingssidan, men även då bilarna ska tömmas nu även på Svinryggen, och att det nya fyrfaksystemet inte är anpassat till många kunders behov då det saknas en viss flexibilitet angående tömningsintervall, kärlstorlek och prissättning. Systemet är helt enkelt överdimensionerat och för statiskt.

I dag har vi ett system där kunden får betala via två olika sätt för sin sophantering: Entreprenörens faktura och dessutom en avgift till myndigheten för administrationen. Sistnämnda kan medborgarna eller kommunen själv sköta utan att prissättning, kärlens tömningsintervall och val av åkeriet styrs av en övergripande myndighet. Sätter vi inte ett stopp här är entreprenörskapet i branschen snart ett minne blott då Mise övertar allt mera verksamhet från det fria näringslivet och deras monopolställningen blir ett faktum. Om jag ser till exempel på Svinryggens verksamhet är många viktiga frågor öppna. När jag skickade in mina frågor fick jag först inte ett svar men efter andra förfrågan var svaret nästan obefintligt då det hänvisade till boksluten och tyvärr knappt alls rörde de frågor jag ställde.

Med anledning på detta, och så som jag redan för några veckor i en insändare skrev, tycker jag att vi inom Jomala kommun ska titta noggrannt på saken och ompröva Jomalas utträdande ur Mise då det annars kan bli en dyr historia för kommunen och dess invånare. Andra kommuner har redan gjort ett första steg.

René Janetzko (Ob), fullmäktigeledamot i Jomala kommun

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Fler insändare