När blir det verklighet att kvinnors löner är lika höga som mäns löner? Vilka politiker eller företagsledare ska åstadkomma det? Skamligt att vi kvinnor fortfarande har lägre löner för motsvarande eller lika krävande arbeten. Det kommer dessutom att innebära att vi får lägre pension än vi annars skulle ha haft. Så länge ingenting görs fortsätter vi att gå miste om framtida pensionspengar, plus att vi nu förlorar ekonomiska möjligheter varje månad.

Varför har inte kommunerna och landskapsregeringen kommit längre med rättvisa och jämställda löner? Görs det inte frivilligt borde man lagstifta för att det ska hända. Annars lär det ta många år än, även om man lovat att det ska vara klart år 2020. Varför skulle vi acceptera att skillnaderna får fortsätta?

Det vore även på sin plats med en finländsk lag som skulle förbjuda orimligt höga chefs- och vd-löner, samt alla former av chefsbonusar och resultatlöner. De pengarna borde i stället användas till att höja de anställdas löner och för att anställa mer personal. Ojämlikhet och girighet är ingenting vi ska tillåta. Lagstifta om till exempel en procentgräns för hur höga chefslönerna får vara jämfört med de lägst betalda inom företaget.

Alla arbetsplatser borde göra lönekartläggningar och lönevärderingar enligt nya premisser. Inte är mäns jobb viktigare och svårare än jobb i kvinnodominerade branscher. Det handlar nog mest om gamla synsätt och diskriminering, samt att män kanske är bättre på att kräva högre lön. Dags att alla som kan agerar nu. Något tålamod ska vi inte ha. Få det gjort, och det snabbt. Denna fråga borde vara den allra viktigaste för kommande lagting och regering.

”Rösta, men på vem?”

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare