När blir det verklighet att kvinnors löner är lika höga som mäns löner? Vilka politiker eller företagsledare ska åstadkomma det? Skamligt att vi kvinnor fortfarande har lägre löner för motsvarande eller lika krävande arbeten. Det kommer dessutom att innebära att vi får lägre pension än vi annars skulle ha haft. Så länge ingenting görs fortsätter vi att gå miste om framtida pensionspengar, plus att vi nu förlorar ekonomiska möjligheter varje månad.

Varför har inte kommunerna och landskapsregeringen kommit längre med rättvisa och jämställda löner? Görs det inte frivilligt borde man lagstifta för att det ska hända. Annars lär det ta många år än, även om man lovat att det ska vara klart år 2020. Varför skulle vi acceptera att skillnaderna får fortsätta?

Det vore även på sin plats med en finländsk lag som skulle förbjuda orimligt höga chefs- och vd-löner, samt alla former av chefsbonusar och resultatlöner. De pengarna borde i stället användas till att höja de anställdas löner och för att anställa mer personal. Ojämlikhet och girighet är ingenting vi ska tillåta. Lagstifta om till exempel en procentgräns för hur höga chefslönerna får vara jämfört med de lägst betalda inom företaget.

Alla arbetsplatser borde göra lönekartläggningar och lönevärderingar enligt nya premisser. Inte är mäns jobb viktigare och svårare än jobb i kvinnodominerade branscher. Det handlar nog mest om gamla synsätt och diskriminering, samt att män kanske är bättre på att kräva högre lön. Dags att alla som kan agerar nu. Något tålamod ska vi inte ha. Få det gjort, och det snabbt. Denna fråga borde vara den allra viktigaste för kommande lagting och regering.

”Rösta, men på vem?”

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare