Det ska ordnas en manifestation som stödprojekt till en politisk rörelse som kallar sig Black Lives Matter (BLM) i Mariehamn nu i slutet av juli månad. En rörelse som hade som mål att bekämpa rasism och polisvåld mot svarta.

I dag ser jag i medierna hur människor som identifierar sig med denna grupp välter statyer som inte passar in i deras väldbild, sätter i brand bilar, affärer, hus och lägenheter och utövar våld mot andra medmänniskor. När jag googlade lite mera om denna rörelse kom följande saker fram.

BLM anger bland annat att man vill förvandla USA till en kommunistisk dystopi. Man vill avskaffa heteronormativitet och med det kärnfamiljen som följd, polisen (som behövs för alla människor oberoende hudfärg), fängelser och kapitalismen. Det nuvarande politiska systemet ska krossas helt enkelt. Detta låter inte för mig längre som en kamp mot rasism utan deras agenda innehåller mycket mera än det, och därför är det helt obegripligt för mig att folk helt okritiskt följer strömmen.

Den senaste tiden är präglad av massrörelser som enligt mig kommer att leda våra västliga samhällen i en viss riktning. Världen förändras förstås och förnyelse behövs. Men för mig är frågan åt vilket håll det ska gå. Och tittar jag på de senaste rörelserna och ser vilka människor eller grupper som står bakom och driver frågor om mångkultur, hbtq/genus/feminism, klimat eller som nu BLM, då konstaterar jag att det mest handlar om samma människor – främst om vänster, vänsterradikala eller liberala krafter som jag brukar kalla vänsterliberal mainstream (ser du ett sammanhang?).

Ifrågasätter man eller motsätter man sig denna pågående kulturrevolution, egalt vilka goda och förnuftiga argument man än anför, kan man stå i blåsväder då åsiktskorridoren är trång och yttrandefriheten befinner sig i farozonen. Jag märker när jag pratar med folk att de i de allra flesta fall håller med om saken men helt enkelt inte vågar yttra sig offentligt, på jobb eller till och med när de träffar vänner och bekanta. Denna utveckling oroar mig.

För mig räcker det att försöka vara en människa med hyfsat folkvett. Därför behöver jag inte gå med i manifestationer som Pride, Fridays for Future, Refugees Welcome eller nu BLM.

René Janetzko

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare