Kommentarer

Nu är du äntligen på rätt

Nu är du äntligen på rätt plats ! Här gör du ett väldigt bra och nödvändigt arbete, samt uppvisar stort engegemang. Kanske beror det på att du blivit äldre och inser behovet, vad vet jag ? Men dom allra flesta politiker tänker tydligen inte bli gamla eftersom dom inte uppvisar någon som helst förståelse för äldrevården och inser att även den måste få kosta .Dö ung , så du inte medför några kostnader för samhället , så tycker tydligen dom flesta ( och inte bara ) politiker !Undrar om dom själva följer rådet ?

och nog skulle vi

och nog skulle vi skattebetalare ha mycket mera nytta av 700.000 euro till sjukvården än till att skänka dessa pengar till Ålands bygg (polishuset) då vi redan hade ett giltigt beslut gällande entreprenör.

Instämmer med Er bägge. Vill

Instämmer med Er bägge. Vill bara tillägga: Men hänvisning till Michael Donalds, ”Arkitekt SAFA”, insändare i Nya Åland (07.05.2019) under rubriken: ”Många lögner från Rumander”, och Fastighetsverkets vd, Stefan Rumanders, därtill då aktuella svaromål – då anklagades Rumander i huvudsak för oegentligheter i samband med upphandlingen för planering av ny geriatrisk avdelning vid ÅHS. Men redan då fanns, bland annat, också ”nya polishuset” med i bilden. Om fastighetsverket, under Rumanders ledning, nu iståndsätter ett dacapo av det verbala rabaldret i maj ... ett rabalder som i praktiken genomfört och totalt onödigt enligt Dig, ”Skattebetalare”, skulle medföra ett med 700.000 euro fördyrande av ”polishuset” – om så är fallet – då bör nog Landskapsregeringen, med tanke på framtida utgifter belastande åländska skattebetalare överlag, snarast möjligt entlediga Stefan Rumander!

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Det åländska systemet för lönesättning inom offentlig sektor är i dag statiskt och gör liten skillnad bland de anställda individerna.

Tanken med kortruttsprojektet var väl från början att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och samtidigt göra trafiken ekonomiskt- och miljömässigt mer hållbar.

Det här är vad som händer när desperationen når sin topp, sittande regering har slagit ett icke angenämt rekord. Rekord i att misslyckas.

Alla har rätt att bestämma.

Du har rätt att bestämma över dig själv.

Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra.

Alla har rätt att känna trygghet.

Alla har rätt att må bra.

Relationerna mellan Åland och Finland har under en längre tid varit rätt ansträngda och olika falanger manar på! Vi är på väg över ättestupan, det finns ingen återvändo längre, måttet är rågat, vi har nått vägens ände och så vidare.

Vi är alla vana vid att kritiseras för att vi inte gör tillräckligt mycket för att stoppa miljöförstöring, och jag tror de flesta av oss vet att den kritiken egentligen är rättfärdigad.

Mindre snack och mera verkstad. Det tycks de flesta vara överens om när det gäller kommunstrukturen på Åland. De oenigheter som finns tycks mest handla om vägen till verkstaden.

Vi ställde en fråga förra veckan och har ännu inte fått något svar. Vi vill nu ställa vår fråga till Nina Fellman (S), ansvarig minister:

Som känt ansvarar staden och dess socialnämnd för äldreomsorgen i Mariehamn.

Felaktig information som sprids kallas desinformation. Jag väljer att tro att en lagtingsman, som ska åtnjuta medborgerlig dygd, inte medverkar till sådant.

Riksdagens första egentliga ärende för nya mandatperioden var att behandla förslaget till tilläggsbudget. Till den behandlingen kan, som alltid, olika ändringsförslag göras.

Jag har fått frågan om min inställning till Föglötunneln. Det är ingen hemlighet att jag inte kan vara enig med den sittande regeringen i tunnelfrågan.

Fler insändare