Senaste vecka kunde vi läsa i våra tidningar om hur svaga bokslut den ena kommunen efter den andra uppvisar. Stora kommuner som Mariehamn, Finström, Saltvik, Lemland och Jomala rapporterar om minskade inkomstskatter. Detta gäller de kommunala ekonomierna under 2019 före coronakrisen.

De dåliga nyheterna späder på en alltmer sviktande framtidstro på den åländska ekonomin som i decennier varit stark.

Det journalisterna misslyckas med är att förklara vad intäktsbortfallet beror på. Mariehamn och sannolikt de övriga kommunerna drabbades av skatteverkets reform år 2019. I praktiken ledde det till en skatteskuld som skatteverket ännu inte betalt till kommunerna. För stadens del innebär det en fordran på skatteverket på 3,7 miljoner.

När tidningarna sedan stort larmar om jättelika underskott utan att förklara vad de beror på blir det fel. Stadens ”verkliga” underskott är ungefär 300.000 euro. Ett underskott som inte är särskilt allvarligt med tanke på stadens ekonomiska resuser.

När vi analyserar stadens ekonomi är det viktigt att notera bland annat följande. I bokslutet för 2019 har staden lånefordringar på 27 miljoner och lån på 21 miljoner. Dessutom har staden ett ackumulerat överskott från tidigare år på 50 miljoner.

Eftersom stadens lån i första hand är en del av stadsbolagens krediter betyder det i praktiken att för stadens välfärdsverksamheter har staden knappt någon låneskuld överhuvudtaget. Alla som nu i panik skriar i högan sky om åtstramningar och nedskärningar behöver tänka efter vad som är bäst för hela samhällsekonomin.

Genom att stimulera den privata ekonomin bidrar mariehamnarna till att få hjulen att rulla. Staden ska investera i dagis, tillbyggnad av Strandnäs skola, renovera Doktorsvillan, rådhuset och påbörja planeringen av ett demensboende. Investeringar som alla behövs och som gynnar byggbranschen och många fler.

Vi ska varken höja skatten eller avgifterna. Vi ska se till att mariehamnarnas köpkraft håller i sig. Staden ska inte avskeda eller permittera anställda. Hellre nyanställa för att minska arbetslösheten som hotar hela vår ekonomi.

Detta finansierar vi med lån. Eftersom stadens ekonomi är urstark är risken med lån minimal. Låga, till och med negativa, räntor gör det förmånligt att lånefinansiera investeringar.

Vi måste våga se positivt på framtiden och använda våra gemensamma resurser för att minska den ekonomiska recessionens verkningar. Vi ska använda den offentliga ekonomin för att stimulera det privata näringslivet och öka sysselsättningen. Gör vi det motsatta förstärker vi och förlänger den ekonomiska kris vi befinner oss i.

Det är inte skamligt att ta lån. Dessutom är det tämligen riskfritt för stater och ganska ofarligt för kommuner, i all synnerhet som det offentliga Åland hittills klarat sig rätt väl utan att låna. Kommande generationer drabbas inte. I stället kan de glädjas över funktionella skolor, dagis, äldreboenden, bibliotek, fritidsanläggningar med mera.

Det är dags att se möjligheter och ta konkreta beslut så fort som möjligt för att minimera skadeeffekterna på hela ekonomin. Det är viktigt att paniken inte får fotsfäste i kommunerna. I stället behövs framtidssatsningar som visar att vi ska bli ännu bättre efter att coronaviruset drivits på flykten.

Barbro Sundback (S)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare