Kommentarer

Väljarna har nu bevittnat ett

Väljarna har nu bevittnat ett trendbrott i ful argumentation. Av god sed brukar partierna aldrig kommentera andra partiers understöd men nu gör Gunell just det. Har nog aldrig hänt i norden tidigare. Är som om man inom det privata näringslivet offentligt skulle börja kommentera sina konkurrenters resultat. Detta belyser att sossarna inte har några spärrar gällande fulspel eller så har de bara synnerligen dåligt omdöme.

Var det inte

Var det inte landskapsregeringen , där även (s) ingår, som nekade Medis det begärda stödet om ca 80.000 e för att de skulle kunna fortsätta sin verksamhet som tidigare? Räknas inte Medis verksamhet som viktig och folkbildande i Gunells ögon?

Om detta inlägg i

Om detta inlägg i samhällsdebatten bör ses som ett försvarstal angående kumlingebon Mia Hanströms förehavanden – eller en marknadsföring inför kommande EU-val – det är egentligen helt och hållet ovidkommande, det. Högst väsentligt är däremot att vicelantrådet torde ha sin vardag välfylld av bekymmer i Landskapsregeringen som sådan.

I onsdagens tidning ondgör sig Runa Lisa Jansson över dagens ungdom.

Förslaget om produktionsstöd för el debatterades i lagtinget. I enighet påstod Nya Åland. Ett av motiven till lagen är att EU vill öka andelen förnyelsebar energi till 20 procent senast 2020.

I den aktuella debatten om att riva eller bevara byggnader i centrum används begreppet utveckling frekvent. De som vill riva anser att det är utveckling. De anser sig vara de sanna utvecklarna.

I fredagens Ålandstidningen anklagar Sara Kemetter (S) Centern för att backa och ändra kurs. Detta är en osanning. Centern håller den linje som alla partier varit överens om i Självstyrelsepolitiska nämnden.

Strukturerna för den åländska samhällsservicen har under alla år förbättras och anpassats efter rådande tider och efter folkviljan.

Jag tycker Ålandstidningens reportage om vårfågeljakten blev lite missvisande när de redovisade resultatet kring frågeställningen om dess framtid.

Självstyrelsen går framåt. Efter många års strävan ska vi godkänna en ändring av Självstyreslelagen för Åland där det ekonomiska systemet i huvudsak förnyas. Det bygger på en överenskommelse som våra respektive regeringar har skakat hand på.

Rubriken känns igen. Att EU tänker dra Åland inför domstol för att vi enligt dem bryter mot fågeldirektivet är ingen nyhet.

Lagtinget antog 23 november 2018 landskapslagen om reform av kommunstrukturen på Åland (LF 21/2017-2018). Landskapsregeringen vill inte inse att ändringar i kommunstrukturen måste godkännas av kommunfullmäktige för att träda i kraft.

Hela processen med delgeneralplanen för Mariehamns centrum har som mål att öka boendet, servicen till medborgarna och företagandet i Mariehamn. Det vill säga att åter få staden på banan som landskapet Ålands starka utvecklingsmotor.

Ålands självstyrelse fyller snart 100 år. Men hur självstyrda är vi ålänningar egentligen?

Inte behöver man sörja över Ömsens satsning i stan. De har ju Ålands skogsägare som sponsor, så de kan leka på.

”Ömsensponsor”

Med anledning av lagpaketet inom socialvården, som nu har varit ute på remiss, pågår debatt i tidningarna som bitvis är rätt yvig.

Fler insändare