Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det. Kostnaden i budgetförslaget är 1.800.000 euro för detta avdrag.

Det kanske kan vara på plats med en liten summering av vad som hänt i detta ärende.

För något år sedan kom alltså den dåvarande regeringen med ett förslag om att avdrag om 100 euro till alla låginkomsttagare, som de skrev. Det framställdes som om alla låginkomsttagare konkret skulle erhålla en hundralapp för att handla med.

Som låginkomsttagare klassificeras personer, som har en inkomst under cirka 15.000 euro per år. Detta avdrag gäller 2020 för personer med inkomster upp till cirka 65.000 euro eller beskattningsbar inkomst om 55.000.

Det vill säga exempelvis de flesta i lagtinget tillhör den gruppen. Kanske vi inte kan kalla oss låginkomsttagare. De verkliga låginkomsttagarna, det vill säga personer med en inkomster under cirka 15.000 euro betalar ingen skatt alls och kan följaktligen inte få någon skattesänkning eller en extra hundralapp att handla för.

Som debattör var ju detta en tacksam bakgrund och så småningom ändrades i alla fall motiveringen till att det skulle vara bra för tillväxten. Det är ju ett lagom allmänt och positivt argument. I år kanske de lägger till att det är bra för klimatet också. Det ligger liksom i tiden.

Men att fortsätta med att strö ut denna hundralapp åt de flesta skattebetalare på Åland, medan de verkliga låginkomsttagarna bara får se på känns väldigt fel. Speciellt i vårt nuvarande ekonomiska läge då budgetförslaget har ett underskott på cirka 15 miljoner euro. Att då späda på underskottet med 1,8 miljoner euro känns inte försvarbart.

Vi måste även minnas att löntagarnas köpkraft ändå ökar för 2020 då semesterpremierna höjs för många då konkurrenskraftsavtalet upphör vid årsskiftet. Det är min förhoppning att det nyvalda lagtinget tar löftet om ekonomisk hållbarhet på allvar och stryker detta löneavdrag.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare