Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro. En oförsvarlig satsning, som jag ser det. Och det verkar som om den kommande regeringen vill bibehålla detta avdrag.

Det innebär att personer med en inkomst över 15.000 euro per år upp till cirka 65.000 euro per år får denna 100-lapp. Ett motiv är att det är bra för tillväxten.

Men kvar har vi de som verkligen är låginkomsttagare och som inte erhåller någonting.

I min budgetmotion nr 1 med rubriken: ””Stipendium” till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet”, föreslår jag att dessa grupper i stället skulle erhålla ett ”stipendium” eller arvode. Den sammanlagda summan skulle vara just 1.800.000 euro. Effekten på tillväxten skulle vara densamma, men vi skulle kunna hjälpa någon med detta ”arvode”.

Detta ”stipendium” eller ”arvode” skulle fås utan ansökan och ska självklart, om möjligt, vara skattefritt och ska skrivas så att det inte ska inverka på sociala understöd. Vi vet att man på Åland är sämst på att anhålla om de stöd man har rätt till. Endast 25 procent anhåller om det stöd de har rätt till.

Detta stipendium kunde även vara en början på det socialvårdssystem, som kallas negativ inkomstskatt, och som var aktuellt inför riksdagsvalet. Vissa talade även om bas-inkomst, som dock är ett annat system om än med liknande syften.

Jag hoppas att det nyvalda lagtinget kan vara öppet för denna form av stöd till dem som ligger under den relativa fattigdomsgränsen, och att vi kan se fram emot en konstruktiv debatt i frågan.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare