Hybridfärjan fortsätter att spöka i den politiska debatten. Ändå har ju de nya makthavarna under valkampanjen lovat att färjan ska avbeställas, att Gripöprojektet ska blåsas av och planerna på tunnel till Föglö utredas grundligt. Allt annat skulle vara ett gigantiskt svek mot väljarna.

Miljoner i eventuellt skadestånd är ingen billig lösning, men ska jämföras med de vansinniga summor som hela kortrutten skulle kosta. Skammen faller helt och hållet på den avgående regeringen, som agerat i strid mot allmän rättskänsla.

Det är egendomligt att ett utslag från Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors nu har fått en så stor betydelse i den interna åländska politiken. Det handlar om en rent juridisk bedömning, medan politiker med ansvar också måste skapa sig en helhetsbild av hur samhället ska utvecklas.

Det åländska folket har sagt sin åsikt: skrota kortrutten och bevara en unik skärgårdsmiljö! Begrav inte drömmen om en fast förbindelse!

Om politikerna inte lyssnar till väljarnas röst är det en skymf mot hela det demokratiska systemet.

Med den maktbas som Centern nu har borde blivande lantrådet Veronica Thörnroos rimligtvis ha anledning att höja profilen och säga ifrån på allvar. Hon hänvisar till långa diskussioner med infrastrukturavdelningens tjänstemän. Men vi vet redan hur kortsynt de i sin teknokratiska iver resonerar. Det är en planering som väljarna klart och tydligt har avvisat.

Om projektet går vidare kommer markägarna i Föglö att fortsätta sina protester så långt lagen tillåter. Det blir nya besvärsprocesser kring miljötillstånd för den planerade hamnen på Gripö och den nya farled som ska dras.

Om hybridfärjan mot allt förnuft beställs kommer det att ta många år innan den har en hamn att angöra. Den gamla regeringen är säkert nöjd, men hur skulle de nya makthavarna förklara ett så totalt politiskt misslyckande?

Gustaf Widén

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare