Hybridfärjan fortsätter att spöka i den politiska debatten. Ändå har ju de nya makthavarna under valkampanjen lovat att färjan ska avbeställas, att Gripöprojektet ska blåsas av och planerna på tunnel till Föglö utredas grundligt. Allt annat skulle vara ett gigantiskt svek mot väljarna.

Miljoner i eventuellt skadestånd är ingen billig lösning, men ska jämföras med de vansinniga summor som hela kortrutten skulle kosta. Skammen faller helt och hållet på den avgående regeringen, som agerat i strid mot allmän rättskänsla.

Det är egendomligt att ett utslag från Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors nu har fått en så stor betydelse i den interna åländska politiken. Det handlar om en rent juridisk bedömning, medan politiker med ansvar också måste skapa sig en helhetsbild av hur samhället ska utvecklas.

Det åländska folket har sagt sin åsikt: skrota kortrutten och bevara en unik skärgårdsmiljö! Begrav inte drömmen om en fast förbindelse!

Om politikerna inte lyssnar till väljarnas röst är det en skymf mot hela det demokratiska systemet.

Med den maktbas som Centern nu har borde blivande lantrådet Veronica Thörnroos rimligtvis ha anledning att höja profilen och säga ifrån på allvar. Hon hänvisar till långa diskussioner med infrastrukturavdelningens tjänstemän. Men vi vet redan hur kortsynt de i sin teknokratiska iver resonerar. Det är en planering som väljarna klart och tydligt har avvisat.

Om projektet går vidare kommer markägarna i Föglö att fortsätta sina protester så långt lagen tillåter. Det blir nya besvärsprocesser kring miljötillstånd för den planerade hamnen på Gripö och den nya farled som ska dras.

Om hybridfärjan mot allt förnuft beställs kommer det att ta många år innan den har en hamn att angöra. Den gamla regeringen är säkert nöjd, men hur skulle de nya makthavarna förklara ett så totalt politiskt misslyckande?

Gustaf Widén

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Fler insändare