Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp. Det är därför viktigt att tydligt visa hur man håller isär ekonomiska intressen från politiska uppdrag, och särskilt vid misstanke om oegentligheter eller intressekonflikter, kommunicera extra öppet och ärligt.

En sådan kommunikation har jag saknat i aktuella lagtingsledamöters (Bert Häggbloms och Marcus Måtars) uttalanden i media. Undflyende och förminskande, på gränsen till förlöjligande, svar, ger inte en förtroendeingivande bild.

Sättet att bemöta de allvarliga påståenden som media (med särskild hänvisning till Nya Åland den 12.2) gjort, ger bilden av att ni inte tar era offentliga uppdrag på så stort allvar. Men lagtingsuppdraget är mycket mer än ett kommunal nämnduppdrag. Lagtingsuppdraget består av en peng som överstiger de flesta ålänningars lön, vilket innebär att vi kan förvänta oss att ni värderar uppdraget, och gärna dessutom satsar närmare en heltidsinsats på uppdraget.

Detta ärende ger en nästan parodisk bild av vårt åländska parlament. Det är synd, då det finns ledamöter som tycks ta sitt uppdrag, kravet på förtroende, och kravet på opartiskhet och hederlighet (inklusive skyldigheten att bemöta journalisters kritiska frågor sakligt), på stort allvar. Detta är något som vi bör kunna förvänta oss av alla de Ålands höga politiska beslutsfattare som vi röstade på senaste höst.

”Väljare”

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare