Det förebyggande arbetet som gjorts för att minska på användningen av tobaksprodukter i Finland har gett goda resultat, så till vida att rökandet har minskat avsevärt under de senaste decennierna. Men när det kommer till snus är trenden dessvärre den motsatta.

Speciellt bland de unga har snusandet ökat märkbart. ”Snus är trendigt; De som snusar är sociala och sportiga typer; Det är mindre skadligt att snusa än att röka; Det är lätt att snusa, lärarna orkar inte bry sig” är rätt vanliga uppfattningar bland unga.

Av hälsoskäl har man satt som mål för tobakslagen att tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska användas i Finland år 2030. För att nå detta mål behövs ytterligare krafttag, så att de ungas attityder till snus ska förändras.

Vad kan vi då göra för att minska de ungas snusanvändning? I en studie gjord av EHYT, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, framför unga själva förslag på tillvägagångssätt.

För det första vill de unga i undersökningen lära sig att tänka kritiskt om snus. De behöver få diskutera orsaker till att man snusar, följder av att man snusar, och de behöver stöd i att stå emot grupptryck. För det andra önskar de unga att föräldrar ska ta större ansvar för att förhindra snusande, bland annat genom att låta bli att förse sina minderåriga barn med snus.

För det tredje önskar de unga effektivare övervakning både från statligt håll och från vuxna i deras omgivning. För det fjärde önskar de unga bättre och mer omfattande undervisning om snus.

Synpunkterna som de unga framför är beaktansvärda då föräldrar, skolpersonal, andra professionella, och vuxna som kommer i kontakt med unga på deras fritid, ska stödja de unga i att avstå från snus eller klara av att sluta snusa.

Vi behöver en öppen diskussionskultur, där intresse och empati är ledord. En central insikt är att en tydlig linje behövs, och att vuxna utgör viktiga förebilder som genom egna attityder påverkar de ungas val i fråga om snus.

En särskild roll som kulturskapare har tränare inom idrottsföreningar, eftersom det är vanligt att unga upplever snus som de sportigas rusmedel.

Så låt oss sätta som ett gemensamt mål att snuset ska förlora sitt goda rykte bland unga, på samma sätt som den rökta tobaken har gjort.

Mikaela Hermans

verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Fler insändare