I Mariehamn har bevarandet varit ett starkt inslag i planeringen, kanske huvudsyftet för en majoritet. Plan- och bygglagen (PBL) har tolkats och vantolkats och diskussioner med tomtägare har inte varit fruktbara.

Som en symbol, eller gravsten, över strävandena finns Ålandsvägen 65 och några hus till i närheten. Alltför ofta har nybyggnation försvårats och stoppats på grund av detta.

Generalplanen (som saknar rättsverkan) innehåller över 300 byggnader som ansågs skyddsvärda. Det finns också 130 k-märkta hus. Det finns skäl att se över listan.

Staden har också visat vägen genom att låta riva lärarbostäderna som hade skyddsmärkning. Utan reaktioner från de partier som när det gäller privata ägare och deras skyddande är väldigt envetna.

Vi borde i stället välja ut ett rimligt antal hus som har kulturvärde och förutsättningar för bevarande och verkligen göra ansträngningar för att de bevaras. Då kan staden i stadsplaneringen göra frivilliga skyddsåtgärder, PBL följs och tomtägarna får skälig ersättning.

Principer för ersättningarna bör slås fast. Sedan kan landskapet med stöd av lag om kulturhistoriska byggnader besluta om skydd och därmed stå för ersättningarna.

Jag vill påminna om att i arbetet med nya delgeneralplanen punkt ett, Planens syfte, finns inget sagt om byggnadsskyddet. Däremot finns bland annat texten ”...en samhällsutveckling som uppfyller våra behov i dag utan att äventyra våra och kommande generationers behov i morgon” och det ska vara ledstjärnan.

Lennart Isaksson

Mariehamnsmoderaterna

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare