Bästa Åsub. Nu nalkas julen och det ska handlas julklappar till barn och barnbarn. Köpmännen hoppas på stora inkomster men vi som har lite lägre inkomst kan inte handla vad man skulle vilja ge.

Medelinkomsten är hög på Åland, över 3.000 per i invånare.

Vi som är två äldre personer (pensionär cirka 1.800 euro och en som jobbar 60 procent, cirka 1.400 euro brutto, tillsammans 3.200 euro). Den summan ska räcka till glasögon, tandläkare, mediciner, varmt i huset, el, vatten och övriga utgifter.

Det skulle vara intressant att veta hur många procent som har en medelinkomst under 2.000 euro på Åland och i övriga Finland. Om vi är så rika som alla i Finland tror.

Skulle gärna se att Åsub kan berätta hur många som har under 2.000 euro i månaden att leva på. Hur stor är skillnaden mellan Åland och Finland?

Svar önskas från Åsub i tidningen.

Två äldre personer

 

Statistiker Elin Sagulin svarar:

Åsub har nyligen publicerat lönestatistik för den privata sektorn 2018. Statistiken omfattar de heltidsanställda inom både landbaserade näringar och sjöfart på Åland. Bland de heltidsanställda inom de landbaserade näringarna var den genomsnittliga totala månadsinkomsten (inklusive övertid och tillägg) 3.595 euro. Drygt 1,4 procent av de heltidsanställda inom landbaserade näringarna i statistiken hade mindre än 2.000 euro i lön. Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var 3.916 euro.

Motsvarande uppgifter för de heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland visar att den genomsnittliga totala månadsförtjänsten var 3.776 euro per månad för statligt anställda, 3.638 euro per månad för landskapsanställda och 2.998 euro för kommunalt anställda. Sammantaget 1,6 procent av de offentligt anställda i undersökningen hade en löneinkomst under 2.000 euro per månad.

Lönestatistiken omfattar dock inte deltidsanställda eller pensionärer. Om vi ser på samtliga inkomsttagare på Åland, som 2017 var drygt 27.000 personer, fanns det cirka 12.400 personer som hade en skattepliktig inkomst som var högst 25.000 euro i året eller 2.083 euro i månaden. Det motsvarar ungefär 46 procent av inkomsttagarna. I Finland var motsvarande andel 52 procent. Här ingår alla slag av skattepliktiga inkomster, även barn och skolelever finns med bland inkomsttagarna. 

Då man studerar ekonomisk utsatthet är den relativa fattigdomsgränsen en vanlig bedömningsgrund. Den relativa fattigdomsgränsen beaktar antalet personer (vuxna och barn) i ett hushåll och beräknas på basen av nettoinkomsten. Ett hushåll bedöms ligga under den relativa fattigdomsgränsen om hushållet har mindre än 60 procent av den så kallade medianinkomsten för samtliga hushåll. Den åländska gränsen för relativ fattigdom var en nettoinkomst på 15.257 euro per år 2016. Totalt 17 procent av de åländska hushållen låg under fattigdomsgränsen 2016, vilket motsvarar 2.329 hushåll. I Finland var motsvarande gräns 14.430 euro per år (för två vuxna i samma hushåll var gränsen 21.650 euro per år). 

Fattigdomsgränsen är beräknad före skattefria transfereringar. Till skattefria transfereringar hör bland annat utkomststöd och bostadsbidrag. Hur de skattefria transfereringarna påverkar hushållets inkomst i jämförelse med den relativa fattigdomsgränsen beror på vilka transfereringar hushållet får. Enligt uppgifter från Statistikcentralen är det vanligast att vara låginkomsttagare och att ha en nettoinkomst under den relativa fattigdomsgränsen bland arbetslösa, studerande och pensionärer.

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av ytterligare information om inkomsten och löner.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare