Förra veckan försökte jag få komma till tandläkarjouren vid åhs. Jag ringde för sent en eftermiddag för att få en tid, så jag frågade om jag kunde boka till morgonen efter, då jag inte kan komma ifrån jobbet hur som helst. Jag fick till svar av den vänliga receptionisten att jag var välkommen att ringa dagen efter, då dom inte bokar jour på förhand.

Jag ringde direkt klockan 08, för att vara säker på att få en tid på morgonen, då dom ju har jour mellan klockan 08-14. Jag blev erbjuden en tid klockan 13.15, och ingen möjlighet fanns att få komma in under morgonen. Hur kan detta vara möjligt?

Om jourtandvård finns att få mellan kl 08-14, och man inte kan boka jour på förhand, hur kan första lediga tid då man ringer klockan 08.05 vara 13.15?

”Visdomstand”

Vik. ledande tandläkare Riikka Lindholm svarar: Att ”Visdomstand” fick tiden 13.15 beror på att vi har jourtandvård till hela den åländska befolkningen.Vi har enbart en tandläkare för jourtandvård. Många turister upplever servicen snabb och effektiv för både i Finland och i Sverige är det oftast svårt ens komma till tandvården inom tre dagar.

Tråkigt att servicen uppfattas som bristfällig. Men vi är tacksamma att vi får kritik och kan alltid försöka förbättra oss.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Fler insändare