Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka. Komposteringen sköter vi själva och det övriga som ska återvinnas för vi själva till återvinningsstation, oftast i samband med veckoinköpen.

Nu påtvingas vi minst 4-fack, och tömning varannan vecka. Soptunnan har fack för kompost som många av oss inte vill ha. Det är tydligen kompostfacket som är orsaken till tätare tömningar. Det spelar inte heller roll om tunnan är full eller tom, tömmas ska den, varannan vecka och betala för det måste man. Jag(CL) har ringt och frågat och det är inte möjligt att ha tömning mer sällan fast man inte använder kompostfacket, så får man inte ha det.

Detta medför en höjning av totala avgiften med dryga 50% om man idag har tömning 1ggr/månad, ännu större avgiftshöjning blir det för de som haft tömning var 8. vecka, då blir höjningen 104%! Det känns som ocker.

Många som har endast brännbart är ensamhushåll eller är endast få personer i hushållet. Vi är inte storkonsumenter. Vi är många miljömedvetna och konsumerar måttligt, återanvänder och återvinner. En del har inte ens pengar nog att konsumera så mycket att man kan fylla en soptunna. Men trots det så straffas vi nu med en oacceptabel avgiftshöjning.

Miljönyttan, hur är det med den. Att stanna och starta en stor lastbil för att tömma tomma tunnor belastar miljön. I plastfacket får man nu sätta all sorts plast: mjukplast, hushållsplast och övrig hårdplast. Varför har vi då tvingats sortera plasten till misebilen? Ett fack för kartong/tetror finns också. För min del (CL) hade jag hellre haft metall, glas och papper i facken. De är tyngre att bära när man för själv. För oavsett om man tar 4 eller 8 fack så finns det sådant som man måste föra själv (batterier/lampor/trasigt porslin mm mm).

Man får inte heller anlita någon annan till soptömning. Privatpersoner får inte använda sig av renhållningen mer. Hur är det riktigt med konkurrensfriheten? Monopol? Vad kommer detta nu att medföra för följder för Ålands Renhållning?

Innehållet i kompostfacket ska bli biogas. Vi som komposterar själva bidrar ju inte till det. Är det därför vi måste vara med och finansiera det med pengar istället?

En snabb jämförelse med Sverige visar att vi har väldigt mycket dyrare sophantering. I sydvästra Finland baseras grundavgift på antal personer i hushållet (1/2+) och på om man komposterar eller ej.

Vi som skriver under har även pratat med fler människor om detta. Alla håller med om att det är allt för kort framförhållning, och att det är dåligt att inga alternativ ges. Det finns även folk som ligger sömnlösa på nätterna pga att sopavgiften blir för hög i förhållande till inkomsten. Alla har inte en granne som de kan dela kärl med för att ens få ner kostnaden lite.

Hur kan det vara möjligt att Mise har rätt att ta betalt för en tjänst som man varken utnyttjar eller vill ha? När man läser på Mises websida om kommunrepresentanter fastnar skrattet i halsen, ord som “rättvist” och “rimlig kostnad” är helt malplacerade där. Lever vi verkligen i en demokrati? Sover ni gott om natten ni politiker som är inblandade? Ni behöver göra något för att hjälpa de som drabbas oskäligt och ni behöver göra det nu.

Caroline Lönngren

Susanne Vävare

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Fler insändare