Kommentarer

Vansinnigt förslag är bara

Vansinnigt förslag är bara förnamnet. Sänk hastigheten till 30 istället. Skall de nu köra 60 på 50-sträcka. (tro inte annat). Förslaget är lika dåligt som att sänka röstningsåldern. Har de inget viktigare att syssla med i de politiska leden ?

Sossepolitik? Just här har

Sossepolitik? Just här har nog allt Landskapsregeringen gjort sig förtjänt av ett ”försvarstal”, liksom. I just det här fallet har den de facto ännu inte belyst sin fallenhet för ”blankettlagar”. Det vill säga, fallenhet för att instämma i kolonialmakten Finlands stundtals uppenbara huvudlösheter.

Skall mopedbilen finnas på

Skall mopedbilen finnas på vägarna, så inför 30 km/tim. En s.k A bil i Sverige är max 30km i timmen.inte högre hastighet. Sen vill jag upplysa att ta inte ut mopedbilen över 20 grader minus den spricker sönder. Därför att detta inte är av plåt. Och vid en kollision sitter man illa till.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Efter landskapsregeringens olycksaliga beslut i slutet av förra veckan har jag fått frågan av många om vad jag, som lagt ner mycket tid och pengar på att jobba för en tunnel, tycker om detta.

Under senaste tiden har jag hört från olika håll att Omsorgens korttidsverksamhet ska stänga. Efter lite efterforskningar hittade jag info om detta.

På senare tid har Ålands skattegräns och försäljningen av tax-free produkter debatteras rikligt i massmedia. Debattörerna är för eller emot gränsen, men ingen påtalar den negativa påverkan på vår miljösom taxfreetrafiken orsakar.

För att kunna diskutera den kommande skärgårdstrafiken vore skäligt att diskutera energilösningarna.

Anbudshandlingarna reglerar vem som har rätt att medverka. Detta gällde för anbuden på Föglötrafiken:

• Erfarenhet av trafik fem år med färjor om minst 300 ton dödvikt. Exempelvis ms Alfågeln är 300 ton.

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Fler insändare