Den 28.12 2019 kan man i Svenska Yle läsa att vindkraften stött på motstånd i Tyskland. För tillfället står all utbyggnad av vindkraft stilla där.

Motståndet består av samma saker som jag i tjugo år påpekat i inlägg i tidningarna på Åland. Främst att möllorna byggs allt för nära människor och stör hälsa och välbefinnande samt förstör naturen.

Det andra störningsmomentet är det infraljud som möllorna åstadkommer och som människan kan lida av. Den tyska regeringen föreslår därför nu att möllorna får placeras en kilometer från människan, men jag tror att detta inte räcker alls, infraljudet stör människor på mycket längre håll.

Det har i Tyskland gått som på Åland – myndigheterna är allt för vaga och okunniga om de problem för människor som vindmöllorna åstadkommer. Så går det när man låter marknadskrafterna och penningen härja fritt, och myndigheterna är allt för svaga.

Det är samhällets styrande som ska sätta reglerna och inte marknadskrafterna. Men då ska man ha kunnande och styrka för att sätta regler.

Människornas dom kommer att vara hård i framtiden mot de styrande som låtit detta ske, särskilt de unga som ska styra samhället vidare.

Men i framtiden är de som åstadkommit dessa problem borta och de unga får reda upp förfädernas synder. Grön el ska också beakta människornas välbefinnande.

Bruno Fransholm

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare