Kommentarer

Du Sven, värst drabbade av

Du Sven, värst drabbade av genuint åländsk vettaskytte – det har egentligen mycket tydligt visat sig vara för ålänningar utomstående så kallade världsförbättrare – oavsett de lidande består av någon SDP:s hörnpelare öster om oss, eller återfinns i Bryssel. Men, i egentlig mening, varför bry sig? Grannen, han har en argsint mops, som rätt ofta står och bjäbbar i vårt lyhörda hyreshus ... och ungefär lika taktfast som köksklockan. Om detta beteende bör hänföras till inskolning allt sedan valpåldern ... det är nog inte så lätt att med säkerhet fastställa det, nej. Men hur som helst, jycken gör ju mest bara det som husse verkar äga den som ämnad för ... så, varför bry sig?

Det ökande örnbeståndet är

Det ökande örnbeståndet är nog en anledning till att sjöfåglarna minskat. Örnarna "plockar" ådorna från deras bon, samt även de små ungarna. Minska örnbeståndet, så ökar även fåglarna i antal. Förr sköts mycket mer fåglar på vårarna i skärgården (som då var befolkad) , ändå minskade inte fåglarna i antal.

Sidor

Om man inte riktigt tror på skärgårdens möjligheter att vara en del av den åländska framtiden, då ska man bygga en bro för 27 miljoner euro och köpa en ny färja för 47 miljoner euro.

Så har kallelsen till Viking Lines bolagsstämma kommit ut. Trots kritik från aktieägare och media på Åland och i riket gällande de svaga resultaten och hög medelålder väljer styrelsen att omvälja sig själva.

I onsdags fastställdes valresultatet och den nya riksdagen tillträdde formellt. Det är en kort startsträcka där erfarenhet och rutin är viktiga styrkor vid sidan av röstetalen. Redan har spekulationerna kring nästa regering kommit i gång.

I en insändare kritiserar Ålands framtid genom dess ordförande landskapsregeringens arbete mot ekonomisk utsatthet.

Måndagens pangnyhet för småsparare i Sverige var Swedbanks meddelande om att banken slopar sina courtageavgifter vid aktiehandel.

I klartext innebär det att bankens kunder får handla aktier gratis.

Det finns i dag ett stort glapp mellan det egna boendet och serviceboendet för de äldre. Vi vet dessutom om att flera äldre inte har råd att flytta från sin villa till en modern lägenhet.

Regeringen föreslår nu att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med en tia, från 50 euro till 60 euro per barn och månad.

Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom denna avoghet mot ungdomarnas möjlighet till ett vettigt fordon, men jag ska här påpeka några punkter som man bör ha i åtanke när man för diskussionen vidare.

Det är många som har berörts avden svenska skådespelarenJosefin Nilssons öde, jag är en av dem.

Vet ni ens vad ni pratar om i lagtinget? ”Varför ska vissa inte behöva betala nånting alls?”. Det är ju precis så det har varit i åratal nu.

Under flera år har landskapets tjänstemän talat för att den åländska äldreomsorgen ska följa rikets rekommendationer. Behovet av boendeplatser för äldre på Åland skulle enligt riksmönstret följa samma procenter som i riket.

Det är mycket glädjande att landskapsregeringen beviljat Mariehamns gymnastikförening (MGF) 1,4 miljoner i stöd för en kommande gymnastikhall.

Ålands landskapsregering har skickat förslag till ny vattenlag för landskapet på utlåtanderunda till bland andra kommunerna. En mycket komplex lagstiftning som kommunerna har svårt att sätta sig in i när det gäller detaljerna med mera.

Fler insändare