En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare. I en insändare som indirekt behandlar mång- och monokultur säger S: Våra gemensamma grundvärderingar speglas i vår lagstiftning som tillkommit i demokratisk ordning och som alla ska följa oavsett ”kultur”.

Vidare resonerar man om det är majoritetens lagar som styr och att oavsett varifrån man kommer och vilka kulturyttringar som praktiseras i hemmet så är det åländska lagar som gäller, lagar som baseras på ålänningarnas värderingar. Och ”värderingar” är, såvitt jag förstått, en fundamental del av det som brukar kallas för kultur.

Kontentan av de åsikter som framförs av S är väldigt lika de åsikter som tidigare förts fram beskrivet på ett lite annat sätt av individer som står något till höger om socialdemokratin. Då har Socialdemokraterna använt sin politiska palett och målat deras åsikter i vitt med en nyans av makt, och sedan gärna kompletterat med olika nyanser av brunt.

Jag får anta att det är deras konstnärliga ådra de praktiserar för att färglägga åsikter som hamnar utanför åsiktskorridoren. Det blir ju så tacksamt tydligt att en åsikt passerat korridorgränsen då den är målad i vitt eller brunt (notera dock att mitt resonemang här är rent hypotetiskt då socialdemokraterna tydligt klargjort att på Åland är åsiktskorridoren icke-existerande).

Och tänk så mycket enklare ens liv blir när man slipper argumentera för sin sak utan helt enkelt kan misstänkliggöra sin åsiktsopponent genom att påstå att dennes argument har en färg som identifierar dem som onda människor. Det gläder mig därför storligen att Socialdemokraterna numera har tydliggjort i sin insändare att de enda åsikter de egentligen inte kan acceptera i en debatt är de som faller utanför lagens ramar.

Så fortsättningsvis kan vi, om jag förstått det hela rätt, slippa insinuationer om färg på åsikter utan de kommer i stället att bemötas med tydliga argument baserade på fakta snarare än känslor. Och eftersom, som S skriver, ”våra gemensamma grundvärderingar speglas i vår lagstiftning” så bör det, om jag tolkat dem rätt, inte vara en politiker som avgör om ett ”åsiktsbrott” har begåtts utan det domslutet ska fattas av en domstol.

Vad gäller HI:s insändare så vore det önskvärt att få ett förtydligande:

Om man (förlåt, hen ska det naturligtvis vara) har en åsikt som inte stämmer överens med HI:s åsiktsgalleri rekommenderar HI även då att man bör flytta från Åland? Oavsett vad ert svar blir så ger ni intryck av att ha en viss dragning till totalitära strategier: håller man inte med om er åsikt så bör man deportera sig själv.

När politiker färglägger individer som inte håller med dem med avsikt att misstänkliggöra dem, respektive tycker att de ska flytta härifrån, då stampar den politiska debatten rejält omkring i dyn.

Kanske ska man fråga sig om den politiker som i en debatt använder sig av sina känslor som varande ett giltigt politiskt argument är trovärdig när det till exempel ska fattas avgörande beslut som rör ett land, dess människor och hur skattemedel ska fördelas? Inte så att känslor ska hållas utanför besluten men kanske representeras de bäst i form av de värderingar som är gemensamma för samhället?

Kanske vore det också klädsamt om en politiker kunde ha förmågan att respektera sina politiska opponenter trots att de inte har samma åsikt som de själva. För inte ser de väl sig själva som godare och högre stående människor jämfört med dem som inte håller med dem om allt?

”Konfunderad satiriker”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare